Tijdskrediet of thematisch verlof cumuleren met zelfstandige activiteit: wat wijzigt er?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Sinds 1 augustus 2019 kunnen werknemers die hun prestaties hebben verminderd in het kader van een tijdskrediet of thematisch verlof onder bepaalde voorwaarden, hun onderbrekingsuitkeringen ten laste van de RVA cumuleren met hun inkomsten uit de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit.

Wat zijn de voorwaarden voor deze cumulatie? En wat in geval van volledige schorsing van de prestaties?

Vermindering van de prestaties: cumulatie voortaan mogelijk

De onderbrekingsuitkeringen ontvangen in het kader van een vermindering van de prestaties, kunnen sinds 1 augustus 2019 worden gecumuleerd met de inkomsten uit de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit, op voorwaarde dat deze zelfstandige activiteit reeds ten minste 12 maanden vóór de aanvang van het tijdskrediet of het thematisch verlof werd uitgeoefend.

Deze cumulatie wordt toegestaan voor een periode van maximum 24 maanden in geval van halftijdse vermindering, of 60 maanden in geval van vermindering met 1/5de of 1/10de.

Volledige schorsing van de prestaties: er verandert niets!

De regels blijven ongewijzigd voor de werknemers die de uitvoering van hun overeenkomst volledig hebben geschorst in het kader van een tijdskrediet of thematisch verlof.

Indien de bijkomende zelfstandige activiteit reeds ten minste 12 maanden vóór de aanvang van de vermindering van de arbeidsprestaties werd uitgeoefend, wordt de cumulatie toegestaan gedurende een periode van maximum 12 maanden.

Opgelet!

Als de werknemer zijn activiteit verderzet na deze 12, 24 of 60 maanden, verliest hij het voordeel van de onderbrekingsuitkeringen.

Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties, B.S. 22 juli 2019.