Tijdskrediet: notie van kind met een handicap herzien

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

In de toekomst zullen werknemers gemakkelijker tijdskrediet kunnen genieten om zorg te dragen voor een gehandicapt kind. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4, die onlangs gesloten werd in de Nationale Arbeidsraad, heeft namelijk de notie ‘kind met een handicap’ uitgebreid.

Huidige notie

Om momenteel tijdskrediet te kunnen genieten om zorg te dragen voor een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar moet de werknemer aan zijn werkgever een attest verstrekken dat de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% aantoont of een aandoening die leidt tot een erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag.

Uitgebreide notie

Om alle dimensies van de handicap van het kind in aanmerking te nemen, zal de notie van kind met een handicap binnenkort worden uitgebreid voor het recht op tijdskrediet.

Een attest dat vermeldt dat het kind een aandoening heeft die leidt tot een erkenning van minstens 9 punten in alle 3 de pijlers van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag zal ook recht geven op tijdskrediet om zorg te dragen voor een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar.

Datum van inwerkingtreding

Deze wijziging waarin de cao nr. 103/4 voorziet, zal van toepassing zijn op alle aanvragen (of verlengingsaanvragen) voor tijdskrediet die worden ingediend bij de werkgever vanaf de datum van inwerkingtreding van de cao nr. 103/4.

De datum van inwerkingtreding van de cao nr. 103/4 is nog niet gekend. Hij zal samenvallen met de datum waarop het Koninklijk Besluit (tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 december 2001) in werking treedt dat de regels over het recht op onderbrekingsuitkeringen in overeenstemming brengt met die over het recht op tijdskrediet (zoals voorzien door de cao nr. 103 gewijzigd door de cao nr. 103/4).

De cao nr. 103/4 zal in ieder geval ten laatste op 1 april 2018 in werking treden.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 van 29 januari 2018 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Auteur: Catherine Legardien

16/02/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.