Tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ : behoud van de uitkeringen vanaf 55 jaar voor de afwijkende regelingen

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 21 maart heeft de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 127 gesloten. Deze cao behoudt de leeftijdsvoorwaarde om RVA-onderbrekingsuitkeringen te genieten in geval van tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ in het kader van afwijkende regelingen op 55 jaar.

Principe : leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar

Sinds 1 januari 2015 kunnen werknemers in principe vanaf 60 jaar (in plaats van 55 jaar) het recht openen op onderbrekingsuitkeringen in geval van tijdskrediet ‘eindeloopbaan’.

Afwijking : geleidelijke verhoging van de leeftijdsvoorwaarde van 55 jaar

  • Voor de tijdskredieten ‘eindeloopbaan’ die genomen worden in het kader van afwijkende regelingen, d.w.z. voor werknemers die:tewerkgesteld zijn in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering of
  • een lange loopbaan hebben of
  • een zwaar beroep uitoefenen

geldt er een uitzondering op dit principe.

De leeftijdsvoorwaarde voor deze werknemers is 55 jaar en wordt geleidelijk verhoogd tot:

  • 56 jaar op 1 januari 2016
  • 57 jaar op 1 januari 2017
  • 58 jaar op 1 januari 2018
  • 60 jaar op 1 januari 2019

Er vindt dus een geleidelijke verhoging plaats, behalve indien er een kader-cao (algemeen bindend verklaard bij Koninklijk Besluit) wordt gesloten die de leeftijdsvoorwaarde op 55 jaar behoudt.

Wat werd er beslist voor 2017-2018?

Net zoals voor de periode 2015-2016 werd er ook voor 2017-2018 een dergelijke kader-cao gesloten. De leeftijdsvoorwaarde om onderbrekingsuitkeringen te genieten in geval van tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ in het kader van afwijkende regelingen blijft dus voor de periode 2017-2018 behouden op 55 jaar.

Opgelet! Opdat de werknemers met tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ vanaf 55 jaar aanspraak zouden kunnen maken op onderbrekingsuitkeringen in het kader van afwijkende regelingen, moet er een bijkomende cao worden gesloten:

  • op het niveau van de sector voor de afwijkende regelingen “lange loopbaan” en “zwaar beroep”
  • op het niveau van de onderneming voor de afwijkende regeling “onderneming in moeilijkheden of in herstructurering”.

Bron : collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2017 en 2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, http://www.cnt-nar.be; http://www.onem.be.

Auteur: Catherine Legardien

11/04/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.