Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de aanslagen: de NAR keurt de gelijkstelling voor het vakantiegeld goed

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De Nationale Arbeidsraad heeft zich onlangs positief uitgesproken over een ontwerp van koninklijk besluit dat de dagen arbeidsonderbreking die het gevolg zijn van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 wil gelijkstellen voor de berekening van het vakantiegeld voor bedienden.

Momenteel worden de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet gelijkgesteld met effectieve arbeidsdagen voor de berekening van het vakantiegeld. Bijgevolg zouden de werknemers die in 2016 tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht ingevolge de aanslagen van 22 maart 2016 minder vakantiegeld krijgen.

Het ontwerp van koninklijk besluit voor advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad wil aan deze situatie voor bedienden verhelpen. Het voorziet dat de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de aanslagen van 22 maart 2016 gelijkgesteld worden met effectieve arbeidsdagen voor de berekening van het vakantiegeld van bedienden. Deze gelijkstelling is voorzien voor de periode van 22 maart 2016 tot 30 september 2016.

Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkeling van deze ontwerpreglementering.

Bron: advies nr. 1993 van de Nationale Arbeidsraad (www.cnt-nar.be).

Auteur: Catherine Legardien

17/10/2016