Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de aanslagen: gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie tot en met 21 januari 2017

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Een koninklijk besluit van 13 september 2017 stelt de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 gelijk met effectieve arbeid voor het recht op jaarlijkse vakantie voor de periode van 1 tot 21 januari 2017.

Ter herinnering, deze dagen van arbeidsonderbreking werden reeds gelijkgesteld met dagen effectieve arbeid voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en van de duur van de vakantie, en dit voor de periode van 22 maart 2016 tot 31 december 2016 (zie de Infoflash van 4 april 2017).

De mogelijkheid voor de werkgever om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor werknemers die hun werk nog niet normaal konden uitvoeren ingevolge de aanslagen in Brussel werd evenwel verlengd tot 21 januari 2017(zie de Infoflash van 4 januari 2017).

De gelijkstelling van deze dagen tijdelijke werkloosheid voor het recht op jaarlijkse vakantie van werknemers wordt voortaan eveneens verlengd voor dezelfde duur, hetzij tot 21 januari 2017.

Bron: koninklijk besluit van 13 september 2017 dat de dagen arbeidsonderbreking die het gevolg zijn van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 wil gelijkstellen voor de berekening van het vakantiegeld voor werknemers voor de periode van 1 januari tot en met 21 januari, B.S. 6 oktober 2017.

Auteur: Catherine Legardien

16/10/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.