Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de aanslagen: de NAR keurt de verlenging goed van de gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De Nationale Arbeidsraad heeft zich onlangs uitgesproken over de verlenging tot 21 januari 2017 van de gelijkstelling, voor het recht op de jaarlijkse vakantie van loontrekkenden, van de dagen arbeidsonderbreking die het resultaat zijn van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de terroristische aanslagen van 22 maart 2016.

Ter herinnering, deze dagen van arbeidsonderbreking worden gelijkgesteld met dagen effectieve arbeid voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en van de duur van de vakantie, en dit voor de periode van 22 maart 2016 tot 31 december 2016 (zie de Infoflash van 4 april 2017).

De mogelijkheid voor de werkgever om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor werknemers die hun werk nog niet normaal konden uitvoeren ingevolge de aanslagen in Brussel werd evenwel verlengd tot 21 januari 2017(zie de Infoflash van 4 januari 2017). De minister van Werk heeft daarom het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd over de verlenging voor dezelfde duur (dus tot 21 januari 2017) van de gelijkstelling van deze dagen tijdelijke werkloosheid voor het recht op de jaarlijkse vakantie van loontrekkenden. De Nationale Arbeidsraad heeft een positief advies gegeven op deze vraag.

Zodra deze verlenging in het Belgisch Staatsblad is verschenen, brengen we u daarvan op de hoogte.

Bron: advies nr. 2032 van de Nationale Arbeidsraad (http://www.cnt-nar.be).

Auteur: Catherine Legardien

28/04/2017