Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “overstromingen” 2021 officieel gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De in 2021 aangegeven dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021 worden officieel gelijkgesteld met dagen van effectieve arbeid voor het recht op jaarlijkse vakantie.

Bijgevolg worden de dagen arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli (voor de arbeiders en bedienden) voor de periode van 14 juli tot en met 31 december 2021 gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur.

Bron: koninklijk besluit van 7 december 2021 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en ingevolge uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021 voor de periode van 14 juli 2021 tot en met 31 december 2021, B.S. 21 december 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.