Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de overstromingen: gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Net als de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus, zullen de in 2021 aangegeven dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de overstromingen, voor het recht op jaarlijkse vakantie worden gelijkgesteld met dagen van effectieve arbeid. In ruil daarvoor zal aan de werkgevers een vergoeding worden toegekend.

Zodra we meer info hebben, verneemt u dat van ons.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.