Tijdelijke werkloosheid overmacht in geval van quarantaine: opzeggingstermijn geschorst?

Auteur: Catherine Legardien (Legal expert)
Datum:

Volgens de FOD Tewerkstelling schorsen de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die worden aangegeven wanneer werknemers in quarantaine worden geplaatst de opzeggingstermijn die de werkgever ter kennis bracht. Het speelt daarbij geen rol of de werkgever gebruik maakt van de vereenvoudigde procedure (COVID-19) of van de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Herhaling van enkele principes

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - COVID-19 schorsen de opzeggingstermijn

Een wet van 15 juni 2020 bepaalt dat, sinds 22 juni 2020, de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de door de regering getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, de opzeggingstermijn opschorten die de werkgever ter kennis bracht. De voorwaarde is wel dat de opzeggingstermijn is ingegaan vanaf 1 maart 2020.

Dat betekent dat, in tegenstelling tot dagen tijdelijke werkloosheid wegens ‘gewone’ overmacht (bijvoorbeeld ingeroepen bij een brand in de onderneming), de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - COVID-19 (vereenvoudigde procedure) de opzeggingstermijn opschorten die de werkgever ter kennis bracht.

Meer info:  Tijdelijke werkloosheid corona schort opzeggingstermijn op!

Een werknemer in quarantaine kan tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht genieten

Als de werknemer zijn werk niet kan uitvoeren omdat hij in quarantaine is geplaatst, wordt zijn overeenkomst geschorst wegens overmacht. Hij kan dus, in principe, aanspraak maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht van de RVA indien hij een quarantainegetuigschrift van zijn geneesheer kan voorleggen.

Sinds 1 september 2020 kunnen alleen ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis of die afhangen van een sector die uitzonderlijk hard getroffen is door de coronacrisis, nog gebruikmaken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - COVID-19, ook wanneer werknemers in quarantaine worden geplaatst.

De andere ondernemingen moeten voor werknemers die in quarantaine zijn geplaatst gebruikmaken van de ‘gewone’ procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Meer info:  Werknemers in quarantaine: de RVA licht toe

Schorsing van de opzeggingstermijn in geval van quarantaine?

Of de werkgever voor de dagen van schorsing van de overeenkomst wegens quarantaine gebruik maakt van de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - COVID-19 of van de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, deze dagen tijdelijke werkloosheid schorsen de opzeggingstermijn die de werkgever ter kennis bracht (voor zover de opzegging vanaf 1 maart 2020 is ingegaan).

Dat blijkt uit een advies van de FOD Werkgelegenheid. De FOD is van mening dat de wet van 15 juni 2020 een algemene draagwijdte moet krijgen en dat ze geldt voor alle situaties waarin de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht het rechtstreekse gevolg is van de door de regering getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals de verplichting om werknemers in quarantaine te plaatsen.

Bron: Wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, B.S. 22 juni 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.