Tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van een kind: verlengd tot 31 december 2021

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De maatregel die voorziet in de mogelijkheid voor de werknemer om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ‘COVID-19’ te genieten voor de opvang van zijn kind, wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, dat van toepassing is op situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus, wordt opnieuw verlengd tot en met 31 december 2021.

Meer info? Raadpleeg onze Infoflash Tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind: de RVA verduidelijkt“.

Bron: RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.