Tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 31 december 2020 gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus worden verder gelijkgesteld voor het recht op jaarlijkse vakantie tijdens de periode van 1 september tot 31 december 2020.

Ter herinnering, twee koninklijk besluiten hebben de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor het recht op jaarlijkse vakantie: het eerste voor de periode van 1 februari tot 30 juni 2020, het tweede voor de periode van 1 juli tot 31 augustus 2020 .

Een nieuw koninklijk besluit verlengt die gelijkstelling voor de periode van 1 september tot 31 december 2020.

Met andere woorden, de dagen arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie ten gevolge van het coronavirus voor de werknemers (arbeiders en bedienden) die een erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht hebben genoten, worden voor de periode van 1 februari tot 31 december 2020 gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur.

Bron: Koninklijk Besluit van 22 december 2020 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020, B.S.31.12.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.