Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona in geval van quarantaine: verlengd tot en met 31 december 2021

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 28/09/2021 - 07:58
Laatste update: 28/09/2021 - 07:59

De vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona kan nog tot 31 december 2021 worden toegepast indien de werknemer in quarantaine wordt geplaatst.

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, dat van toepassing is op situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus, wordt opnieuw verlengd tot en met 31 december 2021.

Meer info? Raadpleeg onze infoflash “Tijdelijke werkloosheid overmacht in geval van quarantaine bij werknemers: vereenvoudigde procedure voor alle werkgevers!  

Bron: RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.