Tijdelijke werkloosheid corona schort opzeggingstermijn op!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Vanaf 22 juni 2020 schorten de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de COVID-19-crisis de opzeggingstermijn op die de werkgever ter kennis bracht.

Wat is het principe?

Alleen de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-COVID-19 (hierna ‘tijdelijke werkloosheid corona’) vanaf 22 juni 2020 schorten de opzeggingstermijn op die de werkgever ter kennis bracht (in geval van ontslag uitgaande van de werkgever). De voorwaarde is wel dat de opzeggingstermijn is ingegaan vanaf 1 maart 2020.

Wat gebeurt er concreet als de werkgever de opzegging ter kennis brengt (ontslag uitgaande van de werkgever)?

Er kunnen zich meerdere gevallen voordoen.

De opzeggingstermijn is ingegaan vanaf 1 maart 2020 (na 29 februari 2020)

Als de opzeggingstermijn is ingegaan vanaf 1 maart 2020, schorten alleen de dagen tijdelijke werkloosheid corona vanaf 22 juni 2020 de opzeggingstermijn op.

Voorbeeld: Een werknemer werd ontslagen met een te presteren opzeggingstermijn van 26 weken die inging op 23 maart 2020. Sinds het begin van zijn opzegging werd hij 2 dagen per week, op donderdag en vrijdag, tijdelijk werkloos corona gesteld. Alleen de dagen tijdelijke werkloosheid corona vanaf 22 juni 2020 zullen de opzeggingstermijn opschorten.

De opzeggingstermijn is ingegaan vóór 1 maart 2020

Als de opzeggingstermijn is ingegaan vóór 1 maart 2020, schorten de dagen tijdelijke werkloosheid corona de opzeggingstermijn niet op (ongeacht of ze vóór 22 juni 2020 liggen of niet). Met andere woorden, de opzeggingstermijn die is ingegaan vóór 1 maart 2020, zal nooit opgeschort worden wegens de dagen tijdelijke werkloosheid corona. De nieuwe regel heeft er dus geen impact op.

Voorbeeld: Een werknemer werd ontslagen met een te presteren opzeggingstermijn van 26 weken die inging op 24 februari 2020. Sinds het begin van zijn opzegging werd hij 2 dagen per week, op donderdag en vrijdag, tijdelijk werkloos corona gesteld. Geen enkele dag tijdelijke werkloosheid corona zal de opzeggingstermijn opschorten.

De opzeggingstermijn liep af vóór 22 juni 2020

Als de opzeggingstermijn afliep vóór 22 juni 2020 zal de nieuwe regel er geen impact op hebben, ongeacht of de opzegging vóór of vanaf 1 maart 2020 is ingegaan.

Voorbeeld: Een werknemer werd ontslagen met een te presteren opzeggingstermijn van 10 weken die inging op 23 maart 2020. Sinds het begin van zijn opzegging werd hij 2 dagen per week, op donderdag en vrijdag, tijdelijk werkloos corona gesteld. De opzeggingstermijn liep af op 31 mei 2020. De nieuwe regel zal er geen impact op hebben.

En wat als de werknemer de opzegging ter kennis brengt (ontslag uitgaande van de werknemer)?

Wanneer de werknemer de opzegging ter kennis brengt (ontslag uitgaande van de werknemer), veranderen de regels niet. De dagen tijdelijke werkloosheid corona schorten de opzeggingstermijn niet op.

Bron: Wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, B.S. 22 juni 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.