Tijdelijke werkloosheid corona na 30 september: voorakkoord regering?

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De regering zou gisteren een voorakkoord bereikt hebben over de verlenging van de corona-steunmaatregelen tot 31 december 2021, waaronder de soepele tijdelijke werkloosheid. Vandaag wordt daarover bericht in de mainstream media. Let wel: dit voorakkoord lijkt niet volledig stabiel,  en moet alleszins nog in de eerstvolgende ministerraad (24 september) bekrachtigd worden. Wij volgen de situatie op de voet en zullen in detail informeren van zodra de verlenging officieel wordt aangekondigd. 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.