Tijdelijke werkloosheid corona in halve dagen voor bepaalde werkgevers

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De aangifte van halve dagen tijdelijke werkloosheid is mogelijk vanaf 10 mei 2021, voor dienstenchequebedrijven en organisatoren van leerlingenvervoer.    

Voor welke werknemers?

Een halve dag tijdelijke werkloosheid is mogelijk voor: 

 • werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst dienstencheques
 • werknemers die als hoofdopdracht hebben het vervoer van leerlingen van en naar onderwijsinstellingen.

Context

Deze maatregel is gekoppeld aan de vrijstelling het gewaarborgd loon te betalen voor de arbeidsuren van een halve werkdag, wanneer die uren wegvallen om een onvoorzienbare reden buiten de wil van de werkgever en rechtstreeks te wijten aan de COVID-19-pandemie. Het gewaarborgd loon valt weg op voorwaarde dat de werknemer voor die halve dag recht heeft op tijdelijke werkloosheid.

Zie onze Infoflash van 13 april 2021

Een halve werkdag in deze context:

 • bevat minstens de helft van het aantal arbeidsuren voorzien in het uurrooster van die dag
 • is bedoeld voor het uitvoeren van een opdracht bij of voor een klant van de werkgever, duidelijk onderscheiden van een andere opdracht uitgevoerd tijdens het andere dag-gedeelte

Het uitvoeringsbesluit dat de werkloosheid per halve dag regelt, is pas gepubliceerd op 10 mei. Een halve dag tijdelijke werkloosheid met bijhorende vrijstelling gewaarborgd loon wordt mogelijk van 10 mei tot (voorlopig) 30 juni 2021.

Het recht op een uitkering is afhankelijk van een tijdige en volledige aangifte aan de RVA, bovenop de aangifte WECH005 die op het einde van de maand gebeurt.

Aangifte aan de RVA

Wanneer?

De werkgever moet de halve dag schorsing wegens werkloosheid melden aan de RVA:

 • de dag van de schorsing zelf
 • OF, de werkdag die erop volgt
 • OF, de werkdag die eraan voorafgaat indien de werkgever met zekerheid weet dat de arbeidsovereenkomst effectief zal geschorst worden

Welke gegevens meedelen?

Volgende gegevens zijn noodzakelijk:

 1. naam, adres en ondernemingsnummer van de werkgever
 2. naam, voornaam en INSZ van de werkloos gestelde werknemer
 3. de kalenderdag van de halve dag werkloosheid
 4. het volledig adres van de plaats waar de werknemer die halve dag normaal zou gewerkt hebben – bij leerlingenvervoer is dat het adres van de onderwijsinstelling
 5. de verklaring dat de reden van de halve dag werkloosheid onvoorzienbaar is, buiten de wil van de werkgever ligt en te wijten is aan corona
 6. het aantal uren dat de werknemer op die dag normaal zou gewerkt hebben volgens het toepasselijk uurrooster
 7. het aantal uren dat wegvalt omwille van de reden voorwerp van punt 5

Hoe de aangifte verrichten?  

Een instructie over deze maatregel en de bijhorende aangifte is gepubliceerd op de website van de RVA:

tijdelijke werkloosheid voor halve dagen

De aangifte halve dag is geïntegreerd in de elektronische aangifte tijdelijke werkloosheid op de portaalsite van de RSZ:

Tijdelijke werkloosheid - Sociale Zekerheid

 

Bron: Koninklijk Besluit tot het toekennen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan sommige werknemers die als gevolg van COVID-19 een deel van hun volledige arbeidsdag verliezen, B.S. 10 mei 2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.