Tijdelijke werkloosheid als gevolg van de overstromingen van juli 2021: regels vanaf 1 april 2022

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Datum:

De RVA heeft zijn instructies bijgewerkt over de regels inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de overstromingen op 14 en 15 juli 2021.

Vanaf 1 april 2022 moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee situaties.

Onmogelijkheid tot werken die verband houdt met de woonplaats van de werknemer

Vanaf 1 april 2022 zal het niet langer mogelijk zijn om een beroep te doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wanneer de onmogelijkheid tot werken verband houdt met de woonplaats van de werknemer.

Met andere woorden, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal slechts tot 31 maart 2022 aanvaard worden wanneer de woonplaats van de werknemer zich in het getroffen gebied bevindt.

Raadpleeg hieromtrent onze Infoflash van 16 december 2021.

Onmogelijkheid tot werken die verband houdt met de plaats van tewerkstelling

Vanaf 1 april 2022 zal de werkgever een beroep kunnen blijven doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wanneer de onmogelijkheid tot werken verband houdt met de plaats van tewerkstelling (bijvoorbeeld wanneer de infrastructuur van de werkgever aangetast of vernietigd is door de overstromingen).

De voorwaarden en formaliteiten die nageleefd moeten worden, staan beschreven op de website van de RVA (klassieke procedure).

In de mededeling aan de RVA zal het volgende vermeld moeten worden:

  • als reden voor de overmacht “overstromingen – tewerkstellingsplaats in het getroffen gebied (indien de werkgever getroffen wordt) (reden 1)”;
  • de voorziene duur van de overmacht (de mededeling kan maximaal voor een periode van drie maanden worden gedaan);.
  • in de rubriek “Opmerkingen”, een concrete omschrijving van de omstandigheden (er moeten geen bewijsstukken worden toegevoegd).

In de ASR-scenario 5 zal het volgende vermeld moeten worden:

  • als type tijdelijke werkloosheid: “overmacht”;
  • als reden voor de overmacht: “uitzonderlijke weersomstandigheden”;
  • als code "aard van de dag": 5.4.

Tot 30 juni 2022 moet de tijdelijk werkloze werknemer niet in het bezit zijn van een controleformulier C3.2A (afwijkende maatregelen in het kader van de coronacrisis die gelden voor alle tijdelijk werklozen zijn immers tot die datum van toepassing).

Bron: RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.