Tijdelijke werkloosheid als gevolg van de overstromingen: mogelijk tot 31 maart 2022

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

De RVA geeft nieuwe verduidelijkingen over de regels inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het slechte weer op 14 en 15 juli.

Herinnering 

De RVA aanvaardt dat alle situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van dit slechte weer worden aangegeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Dit zal het geval zijn indien:

  • de werknemer het werk niet kan uitoefenen omdat de plaats van tewerkstelling is ondergelopen, de infrastructuur van de werkgever is aangetast of vernietigd,
  • de werknemer niet op de plaats van het werk kan raken omdat het openbaar vervoer onderbroken is of omdat de wegen overstroomd zijn.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot en met 31 maart 2022

Er wordt door de uitzonderlijke situatie tot en met 31 maart 2022 aanvaard dat ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen.

Het gaat om situaties waarin de werknemer getroffen is door ernstige schade of verliezen en daardoor in de onmogelijkheid is om te gaan werken omdat hij prioriteit moet geven aan het zoeken naar nieuwe huisvesting, de opkuis of herstellingswerken van zijn woning, het regelen van zijn schadedossier of het zoeken naar alternatieve vervoermiddelen. 

Er wordt eveneens aanvaard dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht alternerend kan zijn (de werknemer moet met andere woorden niet doorlopend tijdelijk werkloos worden gesteld of er kan worden afgewisseld tussen de werknemers).

Opgelet! Om een beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moeten voorwaarden in acht worden genomen. Alle info is beschikbaar op de website van de RVA.

Procedure

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet in principe de klassieke procedure worden gevolgd. Dit betekent dat de werkgever een mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar de RVA moet versturen.

Ter herinnering, voor de dagen van tijdelijke werkloosheid gelegen in de periode van 14 juli tot en met 31 juli 2021 wordt de tijdelijke werkloosheid evenwel zonder deze mededeling aanvaard.

Voor de periode vanaf 1 augustus 2021 moet de werkgever elektronisch een mededeling van de tijdelijke werkloosheid naar de RVA versturen.

In deze aangifte wordt, naargelang de omstandigheden, als reden van overmacht vermeld:

  • OVERSTROMINGEN – TEWERKSTELLINGSPLAATS IN HET GETROFFEN GEBIED (indien de werkgever getroffen wordt) (reden 1)
  • OVERSTROMINGEN – WOONPLAATS WERKNEMER IN HET GETROFFEN GEBIED (indien de werknemer getroffen wordt) (reden 2). 

De aangifte moet de voorziene duur van de overmacht vermelden en kan maximaal voor een periode van drie maanden worden gedaan.

In de rubriek “Opmerkingen” moet de werkgever een concrete omschrijving van de omstandigheden geven (bv. opruimwerken in overstroomde woning, geen vervoermiddel om zich naar het werk te begeven,….). Er moeten geen bewijsstukken bij de aangifte worden toegevoegd. 

Opgelet! Indien er omwille van de overmacht als gevolg van de persoonlijke situatie van de werknemer (reden 2) reeds een aangifte werd gedaan die tot en met 15 augustus 2021, 31 augustus 2021 , 30 september 2021 of 31 december 2021 werd aanvaard, moet er voor een eventuele verlenging(en) tot en met uiterlijk 31 maart 2022 een nieuwe aangifte gebeuren.

Aangezien nog tot 31 maart 2022 afwijkende maatregelen in het kader van de coronacrisis die gelden voor alle tijdelijk werklozen van toepassing zijn, moet de werknemer niet in het bezit van een controlekaart C3.2A worden gesteld.

Bron: RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.