Tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren: verlenging

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De maatregel die voorziet in de mogelijkheid voor werknemers om hun loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen of om tijdens een periode van loopbaanonderbreking bij een andere werkgever te gaan werken, werd verlengd tot 31 augustus 2020.

Ter herinnering: schorsing van de loopbaanonderbreking is alleen toegestaan voor werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever die behoort tot een vitale sector.

De mogelijkheid om te werken tijdens een periode van loopbaanonderbreking geldt alleen voor een tewerkstelling bij een andere werkgever die ook tot een vitale sector behoort.

Het gaan om de volgende vitale sectoren:

  • PC nr. 144 (landbouw), voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever,
  • PC nr. 145 (tuinbouwbedrijf), met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen,
  • PC nr. 146 (bosbouwbedrijf) en
  • PC nr. 322 (uitzendsector en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van de bovengenoemde sectoren).

 

Meer info? Coronavirus: maatregelen voor loopbaanonderbreking

 

Bronnen: bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, B.S. 28 april 2020 – 2e ed.; koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, B.S. 30 juni 2020 – 2e ed.; https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t3; https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven/faq.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.