Tijdelijke crisismaatregel - Overbruggingsrecht binnen het kader van de COVID-19-crisis

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

UPDATE 22/01/2021 - 16:00

 

Binnen het kader van de coronacrisis wordt de crisismaatregel overbruggingsrecht verlengd tot 31 december 2020.

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die de federale regering heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werd een wetsontwerp goedgekeurd waarbij een dubbele betaling van het overbruggingsrecht voor de maanden oktober 2020 tot februari 2021 wordt toegekend voor de sectoren die verplicht zijn om te sluiten en voor de sectoren die afhankelijk zijn van deze sectoren.

Wie heeft recht op de dubbele betaling van het overbruggingsrecht?

 • Uw activiteit is onderworpen aan een verplichte sluiting naar aanleiding van de maatregelen die de overheid heeft genomen? U heeft automatisch recht op de dubbele uitkering overbruggingsrecht.
 • Uw activiteit is hoofdzakelijk (minimum 60%) afhankelijk van een sector die onderworpen is aan een verplichte sluiting en u onderbreekt uw activiteit volledig? U heeft recht op de dubbele uitkering overbruggingsrecht voor zover u deze band van afhankelijkheid kan aantonen en u uw activiteit volledig heeft onderbroken tijdens de totale periode van gedwongen onderbreking
 • Uw activiteit is hoofdzakelijk afhankelijk van een sector die onderworpen is aan een verplichte sluiting maar u zet uw activiteit verder? heeft recht op de gewone uitkering overbruggingsrecht voor zover u deze band van afhankelijkheid kan aantonen. Opgelet! Vanaf 1 januari 2021 voor de afhankelijke sectoren, kan u, indien u uw zelfstandige activiteit niet volledig onderbreekt, niet meer terugvallen op de “enkele” uitkering binnen het kader van de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht (zoals dit het geval was in oktober, november en december 2020). In dit geval moet u een beroep doen op het tweede luik (= vermindering omzetcijfer) die in werking treedt op 1 januari 2021. Voor meer informatie, consulteer onze infoflash

 Indien uw activiteit niet onderworpen is aan de door de overheid verplichte sluiting vanaf 19 oktober 2020 en u deze activiteit kon hernemen, kan u, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op de gewone uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart.

Welke sectoren zijn verplicht om te sluiten en kunnen aanspraak maken op de verdubbeling van de crisis-overbruggingsuitkering

 1. De evenementen- en cultuursector in de ruime zin: artiesten, muzikanten, zelfstandigen die infrastructuur uitbaten (feestzalen, discotheken, dancings, theaters, musea, cinema’s …) en cultuur- en evenementenorganisatoren. Het gaat zowel om private als publieke feesten, concerten, optredens, teambuildings en bedrijfsfeesten…
 2. Kermissen en markten: zelfstandigen die op markten, kermissen, rommelmarkten, brocantemarkten, kerstmarkten, winterdorpen … staan, behalve marktkramers die alle aan hen toegewezen staanplaatsen effectief mogen benutten.
 3. Nachtwinkels en shishabars.
 4. Horecazaken (take-away toegelaten)
 5. Pretparken en dierentuinen en zaken die er in concessie worden uitgebaat (horecazaak, conferentiezaal …).
 6. De sportsector (zwembaden, binnenspeeltuinen, indoorsportinfrastructuur (behalve voor kinderen tot en met 12 jaar), bowlingzalen,…).
 7. Fitnesscentra.
 8. Wellnesscentra met jacuzzi’s, stoomcabines en hamams, ook wanneer ze enkel bedoeld zijn voor privaat gebruik.
 9. Casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren.
 10. Alle niet-essentiële winkels.
 11. De niet-medische contactberoepen (bvb: kappers, barbiers, schoonheidsspecialisten, pedicure en manicure, tattooshops, wellnesscentra, massagesalons,...).
 12. Deur aan deur verkoop.

Opgelet !  Enkele van deze sectoren hebben hun activiteit kunnen heropstarten vanaf 1 december 2020. Het gaat om de volgende sectoren :

 • Alle handelszaken (ook de “niet-essentiële” kleinhandelszaken);
 • Zwembaden, musea, bibliotheken, speel-o-theken en mediatheken;
 • Carwashes en hondenkapsalons.

Deze sectoren komen vanaf 1 december 2020 niet meer in aanmerking voor de dubbele uitkering crisisoverbruggingsrecht. Zij kunnen het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart aanvragen indien zij aan de voorwaarden voldoen voor de maand december 2020. Vanaf de maand januari 2021 zal het 2e luik van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht van toepassing zijn.

De autorijscholen hebben hun activiteiten vanaf 11 januari 2021 kunnen heropstarten. In dit geval is de dubbele uitkering crisisoverbruggingsrecht wel nog mogelijk voor de maand januari 2021. Vanaf 1 februari 2021 zal het 2e luik van toepassing zijn.

Klik hier om de lijst te raadplegen van de activiteitensectoren die gedwongen worden te sluiten (niet-limitatieve lijst)

Klik hier om de lijst te raadplegen van activiteitensectoren die niet moeten sluiten (essentiële sectoren - niet-limitatieve lijst)

Indien lokale of provinciale overheden bijkomende sluitingsmaatregelen opleggen, wordt uw activiteit ook beschouwd als een activiteit die onderworpen is aan de verplichte sluiting.

U mag een bestaande activiteit omvormen, bijvoorbeeld een restaurant dat tijdens de periode van verplichte sluiting afhaalgerechten voorziet (take away), terwijl u nog steeds recht heeft op de dubbele uitkering overbruggingsrecht.

Wat zijn « activiteiten die afhankelijk zijn van een sector die onderworpen is aan de verplichte sluiting »

Dit zijn de sectoren die onrechtstreeks de gevolgen dragen van de door de regering opgelegde sluitingsmaatregelen.

Voorbeelden: brouwers, drankenhandelaars, groothandelaars in voeding (al dan niet bereid), taxichauffeurs die essentieel afhankelijk zijn van het nachtleven of de horeca, veiligheidsagenten, DJ’s, geluid- en beeldtechniekers, huwelijksfotografen, cateraars, autocarbedrijven die georganiseerde reizen uitvoeren (en die niet werken in onderaanneming van openbare vervoermaatschappijen), enz…

Om van de dubbele uitkering te genieten, moet u aantonen dat u hoofdzakelijk afhankelijk bent van deze sector.

Bijzonderheden voor activiteiten die afhankelijk zijn van een sector die onderworpen is aan de verplichte sluiting.

 • U onderbreekt volledig uw activiteit die afhankelijk is van een sector die onderworpen is aan de verplichte sluiting.

In dit geval heeft u recht op de dubbele betaling van het overbruggingsrecht voor de maanden oktober en november, indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Oktober: U heeft recht op het dubbele bedrag van de uitkering overbruggingsrecht indien u uw activiteit volledig onderbreekt van maandag 19 oktober tot en met zaterdag 31 oktober 2020
 • November: U heeft recht op het dubbele bedrag van de uitkering overbruggingsrecht indien u uw activiteit volledig onderbreekt van zondag 1 november tot en met zondag 30 november.

Opgelet! Indien u uw activiteit herneemt voor de opheffing van de maatregelen, kan u niet genieten van de dubbele uitkering crisisoverbruggingsrecht.

 • U onderbreekt gedeeltelijk uw activiteit die afhankelijk is van een sector die onderworpen is aan een verplichte sluiting

In dit geval heeft u geen recht op de dubbele uitkering overbruggingsrecht maar enkel op de gewone uitkering.

Voorbeeld: een brouwer met een omzetcijfer waarvan 80% voortkomt uit de verkoop aan de horeca en 20% uit de verkoop aan particulieren, moet een keuze maken:

 • Ofwel blijft hij zijn activiteit uitoefenen om de verkoop aan particulieren verder te zetten: in dit geval heeft hij recht op de gewone uitkering (aangezien zijn activiteit afhankelijk is van een sector die onderworpen is aan de verplichte sluiting) of op de uitkering overbruggingsrecht ter ondersteuning van de herstart, voor het heropstarten van zijn activiteit
 • Ofwel onderbreekt hij zijn activiteit volledig vanaf 1 november 2020 (en dit gedurende de totale periode van de verstrengde maatregelen) en onderbreekt hij zijn eventuele productie: in dit geval heeft hij recht op de dubbele uitkering voor de maand november. Om ook voor de maand oktober recht te hebben op het dubbele bedrag, moeten zijn activiteit en zijn productie stopgezet zijn sedert 19 oktober 2020.

Opgelet! Vanaf 1 januari 2021 voor de afhankelijke sectoren, kan u, indien u uw zelfstandige activiteit niet volledig onderbreekt, niet meer terugvallen op de “enkele” uitkering binnen het kader van de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht (zoals dit het geval was in oktober, november en december 2020). In dit geval moet u een beroep doen op het tweede luik (= vermindering omzetcijfer) die in werking treedt op 1 januari 2021. Voor meer informatie, consulteer onze infoflash

Het criterium van social distancing

Opgelet: De beperkingen binnen het kader van social distancing geven geen recht op een financiële uitkering overbruggingsrecht.

Indien u op afspraak moet werken, het aantal klanten moet beperken of vroeger moet sluiten, kan u niet automatisch genieten van het overbruggingsrecht voor verplichte sluiting.

Cumul met meerdere zelfstandige activiteiten

Indien u dezelfde zelfstandige activiteit uitoefent via verschillende ondernemingen, moet u uw zelfstandige activiteit in al deze ondernemingen onderbreken.

Indien u meerdere, afzonderlijke, zelfstandige activiteiten uitoefent, moet de voorwaarde voor de onderbreking voor elk van deze activiteiten nageleefd worden.

Indien uw hoofdberoep valt onder een sector die mocht hernemen, kan u het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart aanvragen, indien u aan alle voorwaarden voldoet.

Cumul overbruggingsrecht met een andere socialezekerheidsuitkering

De cumul van de financiële uitkering binnen het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen wordt toegelaten voor zover uw zelfstandige activiteit niet werd onderbroken omwille van andere redenen dan Covid-19.

Voorbeeld: U bent al van voor de gezondheidscrisis arbeidsongeschikt en u bent dit nog steeds ==> u heeft geen recht op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

Indien u een zelfstandige activiteit uitoefent die toegelaten is door de adviserende geneesheer, kan u ook geen aanspraak maken op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht. In dit geval contacteert u best zo snel mogelijk uw ziekenfonds indien u uw zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken.

Vanaf februari 2021 zal een cumulatieplafond met andere vervangingsinkomsten ook voor de dubbele overbruggingsuitkering worden toegepast.
De cumul is enkel toegelaten op voorwaarde dat de som van de toegekende financiële uitkering binnen het kader van de crisismaatregel van overbruggingsrecht en andere vervangingsinkomsten, per maand, niet hoger is dan het toepasselijke bedrag van de overbruggingsuitkering. Ingeval van overschrijding, zal het bedrag van de overbruggingsuitkering verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

Wat is het bedrag van de dubbele uitkering?

 • Volledige financiële maandelijkse uitkering: 2.583,38 euro zonder gezinslast (3.228,20 euro ingeval van gezinslast)

Dit bedrag is geldig voor:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep en primostarters
 • Meewerkende partners maxistatuut
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (en die geen pensioen ontvangen) die, op basis van hun referentie-inkomen in N-3, wettelijk voorlopige bijdragen moeten betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= bijdrage van minstens 717,18 euro per kwartaal, zonder beheersbijdragen)
 • Gedeeltelijke financiële maandelijkse uitkering: 1.291,69 euro per maand, zonder gezinslast (1.614,10 euro ingeval van gezinslast)

Dit bedrag is geldig voor:

 • Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op basis van een referentie-inkomen in N-3 tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro
 • Zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 6.996,89 en 7.330,52 euro
 • Actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op basis van een referentie-inkomen in N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro.

Opgelet: Indien de som van uw vervangingsinkomen en de financiële uitkering overbruggingsrecht hoger is dan 1.614,10 euro, zal het maandelijks bedrag van de financiële uitkering overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van dit overschot.

Hoe en wanneer moet de aanvraag ingediend worden?

De aanvraag overbruggingsrecht voor de maanden oktober tot december 2020 moet ten laatste op 30 juni 2021 ingediend worden.

De aanvraag voor de maanden januari 2021 en februari 2021 moet ten laatste op 30 september 2021 ingediend worden.

Uw activiteit behoort tot de sectoren die verplicht zijn om te sluiten of uw activiteit is afhankelijk van een sector die verplicht is om te sluiten ? Dien nu uw aanvraag via ons onlineformulier in.


 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.