‘Thuiswerkalarm’ bij slecht weer: hoe werkt het?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Winterse weersomstandigheden kunnen heel wat verkeersellende veroorzaken.
Om die verkeershinder zo veel mogelijk te beperken, zal het KMI in de toekomst een 'thuiswerkalarm’ in gang zetten. Dat moet werkgevers en werknemers aanmoedigen om een beroep te doen op thuiswerk/telewerk.

In welke omstandigheden?

Wanneer het KMI bij winterse omstandigheden code oranje of rood uitvaardigt, zal dit het ‘thuiswerkalarm’ in gang zetten.

Aangezien het KMI code oranje soms eerst laat voorafgaan door code geel, is het raadzaam om te wachten op de waarschuwing van 6 uur de dag zelf.

De werkgevers en de werknemers zullen met name via de website van het KMI en de sociale media hieromtrent geïnformeerd worden.

Ernstige verkeershinder ten gevolge van slechte weersomstandigheden vormt dan een geval van overmacht, waardoor werknemers aanspraak zullen kunnen maken op occasioneel telewerk.

Welke procedure moet worden gevolgd in de onderneming?

Om gemakkelijker een beroep te kunnen doen op telewerk wanneer een 'thuiswerkalarm' in gang is gezet, roept Kris Peeters de werkgevers op om dit expliciet te voorzien binnen de onderneming.

Concreet wordt geadviseerd om het volgende op te nemen in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement:

  • de mogelijkheid om occasioneel telewerk toe te staan aan werknemers met een functie/activiteit die verenigbaar is met occasioneel telewerk in geval het KMI code oranje of rood uitvaardigt;
  • de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan in die omstandigheden;
  • de praktische aspecten (betrokken provincie(s), waarschuwingsmodaliteiten voor de werknemers, enz.) en de technische aspecten (apparatuur, enz.) van telewerken in zo’n geval.

Herhaling! Het kader waarin de werknemers occasioneel telewerk kunnen aanvragen, kan immers worden vastgelegd door een collectieve arbeidsovereenkomst of door het arbeidsreglement:

  • functies/activiteiten die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk;
  • procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan;
  • eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de benodigde apparatuur en technische ondersteuning;
  • eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk;
  • eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk;
  • enz.  

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Auteur: Catherine Mairy

28/03/2018