Tervuren (deels) erkend als toeristisch centrum

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Een deel van de gemeente Tervuren werd erkend als toeristisch centrum. Deze erkenning heeft gevolgen voor de tewerkstelling van werknemers op zondag. In principe is het verboden om op zondag te werken. Maar onder bepaalde voorwaarden wordt dit in toeristische centra toch toegestaan.

De werknemers die tewerkgesteld worden in kleinhandelszaken en kapperssalons gelegen in toeristische centra mogen op zondag werken op basis van artikel 14, § 2 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en krachtens artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 9 mei 2007 (BS 03.07.2007): 

  • van 1 mei tot 30 september;
  • tijdens de kerst- en paasvakantie in het onderwijs georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Gemeenschappen;
  • buiten de hierboven bedoelde periodes, gedurende maximum 13 zondagen per kalenderjaar. Het moet meer bepaald gaan om:
    • ofwel zondagen waar tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft ingevolge het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon;
    • ofwel zondagen waarop salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties worden gehouden.

Het toeristisch centrum moet ‘officieel’ erkend worden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op basis van een dossier en bewijsstukken waaruit het toeristisch karakter van de locatie blijkt. De erkenning wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Wordt erkend als toeristisch centrum het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Tervuren dat bestaat uit het op het grondgebied van Tervuren gelegen gedeelte van het Zoniënwoud, het Kapucijnenbos en het Park van Tervuren, alsmede het handelscentrum bestaande uit de Markt, de Leuvensesteenweg tot en met huisnummer 17, de Brusselsesteenweg tot en met huisnummer 65, de Hoornzelestraat tot en met huisnummer 40, de Kerkstraat, de Kasteelstraat en de Klarastraat. Deze erkenning heeft het voorwerp uitgemaakt van een ministerieel besluit van 11 mei 2017 dat uitwerking heeft vanaf 17 mei 2017, de dag na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ministerieel besluit van 11 mei 2017 tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Tervuren als toeristisch centrum in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken of kapperssalons in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, BS, 17 mei 2017.

Auteur: Brigitte Dendooven

23/05/2017