Terugkeermomenten: maximaal één dag per week

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Datum:

Naar aanleiding van het Overlegcomité van 22 december 2021 worden de modaliteiten van de terugkeermomenten opnieuw aangepast.

Sinds 20 november 2021 zijn deze terugkeermomenten toegestaan voor personen voor wie telewerk onder specifieke voorwaarden verplicht is.

Vanaf 26 december 2021 is er nog maximum 1 terugkeermoment per week per persoon toegestaan.

Mogen tegelijk per dag in de vestigingseenheid aanwezig zijn:

  • maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is;
  • in kmo's waar minder dan tien personen werkzaam zijn: maximum vijf personen voor wie telewerk verplicht is.

De andere voorwaarden blijven ongewijzigd.

Teambuilding en bedrijfsevenementen zijn nog steeds verboden.

Bron: Koninklijk Besluit van 23 december 2021 houdende wijziging van het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, B.S. 24 december 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.