Terugkeer van een professionele reis in een rode zone: verplichte quarantaine?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Werknemers die terugkeren van een professionele reis in een rode zone en voor die reis een attest hebben van hun werkgever kunnen worden vrijgesteld van quarantaine als uit de beoordeling van het ‘Passenger Locator Form’ en de zelfevaluatievragenlijst blijkt dat het niet om een risicoverblijf ging.

Deze mogelijke vrijstelling van quarantaine is één van de uitzonderingen op de regel volgens dewelke sinds 31 december 2020 elke persoon die naar België terugkeert na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone wordt beschouwd als een ‘hoogrisicocontact’ en dus in quarantaine moet gaan (zie onze infoflash ‘Geen tijdelijke werkloosheid corona voor werknemers in quarantaine die terugkeerden uit een rode zone!’).

Door de werkgever geattesteerde professionele redenen

Als de werknemer een professionele reis naar het buitenland van meer dan 48 uur maakt, moet de werkgever het attest ‘Business Travel Abroad (BTA)’ invullen vóór het vertrek van de werknemer naar het buitenland.

Dit attest genereert een 10-cijferige code (‘attestnummer van de professionele reis’) die aan de werknemer moet worden meegedeeld.

Wat moet de werknemer doen wanneer hij terugkeert uit het buitenland?

Wanneer de werknemer terugkeert naar België na een verblijf in het buitenland moet hij binnen 48 uur voor zijn aankomst in België het ‘Passenger Locator Form’ invullen in de volgende twee situaties:

  • als hij naar België terugkeert per vliegtuig of per boot,
  • in elk geval als hij meer dan 48 uur in het buitenland is geweest.

Op dit formulier moet hij aangeven dat hij voor professionele redenen heeft gereisd en moet hij het ‘attestnummer van de professionele reis’ vermelden dat de werkgever hem eerder heeft meegedeeld.

Ook moet hij een zelfevaluatievragenlijst invullen over de omstandigheden van zijn reis en/of verblijf in het buitenland.

Hoogrisicocontact?

Het ‘Passenger Locator Form’ en de zelfevaluatievragenlijst zullen worden onderzocht om te bepalen of de werknemer al dan niet moet worden beschouwd als een ‘hoogrisicocontact’.

Het feit dat het gaat om een verblijf in het buitenland voor professionele redenen, door de werkgever geattesteerd via het ‘Business Travel Abroad’ (BTA), betekent immers niet automatisch dat de werknemer niet moet worden beschouwd als een hoogrisicocontact.

De beoordelingsparameters van het ‘Passenger Locator Form’ en van de zelfevaluatievragenlijst zijn gewoon minder streng voor professionele reizen.

Quarantaine?

Als uit dit onderzoek blijkt dat de werknemer als een ‘hoogrisicocontact’ moet worden beschouwd, moet hij zich houden aan een quarantaineperiode.

In dit geval moet hij zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen. Als de werkgever hem daar om vraagt, moet de werknemer hem ook een quarantainegetuigschrift voorleggen.

Als de werknemer die in quarantaine is geplaatst wel nog zijn werk kan uitvoeren, bijvoorbeeld door te telewerken, dan zal hij zijn gebruikelijke loon ten laste van de werkgever blijven ontvangen.

Als de werknemer daarentegen zijn werk niet kan uitvoeren omdat hij in quarantaine werd geplaatst, zou hij in principe aanspraak kunnen maken op tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ‘COVID-19’. De RVA behoudt zich wel het recht voor om na te gaan of de werkgever niet kennelijk onredelijk heeft gehandeld door zijn werknemer naar het buitenland te sturen. Het betreft een feitenkwestie.

Als de werknemer niet wordt beschouwd als een ‘hoogrisicocontact’, wordt hij vrijgesteld van een quarantaineperiode.

Belangrijk! In ieder geval moet de werknemer zich op de 1e en 7e dag na zijn terugkeer in België laten testen. Als hij een quarantaineperiode in acht moet nemen, zal deze pas worden opgeheven als het testresultaat van de 7e dag negatief is.

Bronnen: FOD Buitenlandse Zaken; https://www.info-coronavirus.be; https://bta.belgium.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.