Terugbetaling van het betaald educatief verlof in het Vlaams Gewest

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Zoals we reeds aangekondigden in onze Infoflash van 23 oktober 2015, heeft het Vlaams Gewest bepaalde beslissingen genomen in het kader van zijn bevoegdheden inzake het educatief verlof en dit ingevolge de regionalisering van deze materie sinds juli 2014.

Ter herinnering, voor elk schooljaar wordt er een bedrag vastgelegd voor de terugbetaling van het loon en van de sociale bijdragen voor de uren betaald educatief verlof. Dit bedroeg:

  • € 21,54/u voor de opleidingen van sociale promotie
  • € 22,08/u voor de sectorale opleidingen
  • € 18,49/u voor de algemene opleidingen
  • € 21,04/u voor alle andere opleidingen

voor het schooljaar 2013-2014 (deze bedragen werden indertijd federaal vastgelegd).

Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt het bedrag van de terugbetaling per gewest vastgelegd.

Zo heeft het Vlaams Gewest besloten om voor het schooljaar 2014-2015 een eenheidsbedrag vast te leggen voor de terugbetaling van de uren betaald educatief verlof. Dit bedrag werd vastgelegd op € 21,30/u, ongeacht het soort opleiding.

Een koninklijk besluit van 4 december 2015, dat op 29 december 2015 in het Belgisch Staatsblad is verschenen, heeft deze maatregel onlangs concreet uitgewerkt.

Intergewestelijke overzichtstabel

Schooljaar

Bedrag van de terugbetaling

 

Vlaams gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2013-2014

€ 21,54/u voor de opleidingen van sociale promotie

€ 22,08/u   voor de sectorale opleidingen

€ 18,49/u voor de algemene opleidingen

€ 21,04/u voor alle andere opleidingen

Regionalisering op 1 juli 2014

2014-2015

€ 21,30/u, ongeacht het soort opleiding

Bedrag nog niet gekend

Bedrag nog niet gekend

2015-2016

Geen enkel bedrag gekend

Zodra wij meer weten, informeren we u via onze website www.partena-professional.be over de bedragen die vastgelegd worden door het Waals Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

Bron: Besluit van de Vlaamse regering van 4 december 2015 tot wijziging van het artikel 16 bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 29 december 2015.

Auteur: Anne Ghysels

14/01/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.