Terbeschikkingstelling woning: indexering KI 2020

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Voor de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning wordt rekening gehouden met het geïndexeerd kadastraal inkomen. De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor het inkomstenjaar 2020 is ondertussen gekend.  

Voordeel van alle aard

Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer of een bedrijfsleider, ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard.

Sedert 1 januari 2019 wordt het voordeel voor de terbeschikkingstelling van een woning vastgesteld op 100/60 van het geïndexeerde kadastrale inkomen, vermenigvuldigd met 2.

Het voordeel wordt verhoogd met 2/3 indien het een gemeubileerde woning betreft.

Geïndexeerd kadastraal inkomen 2020

De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen bedraagt 1,8492 voor het inkomstenjaar 2020. Ter info, voor het inkomstenjaar 2019 bedroeg de indexeringscoëfficiënt 1,8230.

Bron: Circulaire 2020/C/18 betreffende de indexering van het kadastraal inkomen.