Terbeschikkingstelling van een woning: indexeringscoëfficiënt kadastraal inkomen 2019

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Voor de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning wordt rekening gehouden met het geïndexeerd kadastraal inkomen. De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor het inkomstenjaar 2019 is ondertussen gekend.

VOORDEEL VAN ALLE AARD

Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer of een bedrijfsleider, ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard.

Sedert 1 januari 2019 wordt het voordeel voor de terbeschikkingstelling van een woning vastgesteld op 100/60 van het geïndexeerde kadastrale inkomen, vermenigvuldigd met 2.

Het voordeel wordt verhoogd met 2/3 indien het een gemeubileerde woning betreft.

GEÏNDEXEERD KADASTRAAL INKOMEN 2019

De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen bedraagt 1,8230 voor het inkomstenjaar 2019. Ter info, voor het inkomstenjaar 2018 bedroeg de indexeringscoëfficiënt 1,7863.

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2020, B.S. 22 januari 2019.