Telewerk: nog altijd de regel!

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Datum:

Na het Overlegcomité van 22 oktober 2020 werd bevestigd dat telethuiswerk de regel blijft.

Een ministerieel besluit van 23 oktober 2020 verduidelijkt bovendien dat er een overleg zal worden opgezet met de werkgeversfederaties; het doel van dat overleg is een responsabiliserende monitoring te bewerkstelligen, zodat deze regel toegepast zou worden waar dit moet. 

Opgelet! De bevoegde lokale overheid kan aanvullende preventieve maatregelen nemen.

Bron: ministerieel besluit van 23 oktober 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S., 23 oktober 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.