Taxshift: Verhoging van de koopkracht – Forfaitaire beroepskosten

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

De lasten op arbeid in België zijn hoog, niet enkel voor werkgevers maar ook voor werknemers.
Daarom heeft de regering beloofd om maatregelen in te voeren om het nettoloon van werknemers te verhogen om zo hun koopkracht te verhogen.
Een eerste stap was de verhoging van de forfaitaire beroepskosten voor de werknemers in 2015 en 2016.
De regering neemt zich nu voor om een bijkomende stap te nemen in de lastenverlaging.

Bijgevolg zal de regering in 2016 en 2018 nogmaals de forfaitaire beroepskosten voor de werknemers verhogen.

Ter herinnering: de beroepskosten zijn de kosten die de loontrekkende werknemers in de personenbelasting kunnen aftrekken van hun belastbare inkomen.

Dit zijn kosten die gemaakt werden om de beroepsinkomsten te verwerven of te behouden.

Deze kosten kunnen afgetrokken worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten of op basis van een forfait dat vastgelegd werd door de Belastingadministratie.

Het merendeel van de loontrekkende werknemers maken gebruik van de forfaitaire aftrek. Het is dit forfait dat de regering zich voorneemt te verhogen.

Voor de lonen van de werknemers die betaald of toegekend worden vanaf 1 januari 2016, wordt de inkomenschijf waarvoor de beroepskosten werden vastgelegd op 30% vergroot.

Voor de lonen van de werknemers die betaald of toegekend worden vanaf 1 januari 2018, zal er slechts één enkel percentage gebruikt worden voor de berekening van de beroepskosten, met name 30%.

Deze wijzigingen zullen doorgerekend worden in de schalen van de bedrijfsvoorheffing.

Deze maatregel bevindt zich nog in de ontwerpfase en kan nog onderhevig zijn aan wijzigingen.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

03/11/2015