Taxshift: Verhoging van de koopkracht – Aanslagvoet

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

De lasten op arbeid in België zijn hoog, niet enkel voor werkgevers maar ook voor werknemers.
Daarom heeft de regering beloofd om maatregelen in te voeren om het nettoloon van werknemers te verhogen om zo hun koopkracht te verhogen door met name in te grijpen ter hoogte van de aanslagvoeten van de beroepsinkomsten.

Zo stelt de regering voor om de belastingschijf van 30% in twee stappen te integreren in die van 25% (voor inkomstenjaren 2016 en 2018) en bovendien de belastingschijf van 40% te vergroten door de ondergrens te verhogen voor de toepassing van de aanslagvoet van 45%.

Deze wijzigingen, die leiden tot een vermindering van de fiscale druk, zullen doorgerekend worden in de schalen van de bedrijfsvoorheffing.

Deze maatregel bevindt zich nog in de ontwerpfase en kan nog onderhevig zijn aan wijzigingen.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

03/11/2015