Taxshift : vanaf 2016 een grotere vrijstelling voor startende werkgevers

Auteur: Els Poelman
Datum:

Het taxshift-akkoord bevat enkele specifieke maatregelen ten gunste van nieuwe werkgevers en KMO’s in het algemeen. Centraal staat de versterking van de doelgroepvermindering “eerste aanwervingen”: voluit voor aanwervingen vanaf 2016, en in afgezwakte versie voor aanwervingen gebeurd in 2015.

1. Aanwervingen ten vroegste op 01.01.2016

Wat is nieuw?

De vermindering eerste aanwervingen wordt versterkt via een dubbele aanpassing

 1. vrijstelling voor zes aanwervingen i.p.v. vijf voorheen;
 2. (bijna) volledige vrijstelling voor de eerste aanwerving, onbeperkt in duur.

Eerste werknemer

Als de aanwerving van de eerste werknemer gebeurt in de periode 1 januari 2016 tot en 31 december 2020 geeft ze aanleiding tot de “nieuwe”, ruimere vrijstelling:

 • de som van basisbijdrage en loonmatiging wordt volledig vrijgesteld (32,40% op 1 januari 2016);
 • de vrijstelling wordt toegepast in elk kwartaal tijdens de volledige duur van de tewerkstelling.

Aandacht!

In tegenstelling tot wat in de pers is meegedeeld, wordt de eerste aanwerving niet “gratis”. Sommige bijdragen blijven verschuldigd, met name de vakantiebijdrage voor arbeiders en de randbijdragen (bv. bijdrage Fonds Sluiting, bijdrage aan het sociaal fonds van de sector).

Tweede tot zesde werknemer

Voor de tweede tot zesde werknemer gelden verder de gewone modaliteiten van de “klassieke” vermindering eerste aanwervingen:

 • de vrijstelling is een forfait, afhankelijk van de rangorde van de werknemer;
 • de vrijstelling wordt toegepast in een maximum aantal kwartalen gedurende een beperkte toepassingsperiode.

Er worden geen nieuwe modaliteiten ingevoerd. De forfaits/toepassingsperiodes die eind 2015 horen bij de eerste tot vijfde werknemer verschuiven naar de tweede tot zesde werknemer. Zo krijgen de tweede tot vierde aanwerving een “opwaardering” naar een gunstiger vrijstelling.

Het ontwerp bevat geen limietdatum voor de aanwerving van de tweede tot zesde werknemer – voor de eerste aanwerving is dat 31.12.2020.

Overzicht – vermindering voor aanwervingen vanaf 01.01.2016

Rangorde

Vermindering

uitputting kwartalen met vermindering gedurende

 

basisbedrag

kwartalen met vermindering

eerste aanwerving

basisbijdrage + loonmatiging

elk tewerkstellingskwartaal

volledige duur tewerkstelling

tweede aanwerving

€ 1.550,00

5 kwartalen

5 jaar (20 kwartalen)

€ 1.050,00

4 kwartalen

€ 450,00

4 kwartalen

derde aanwerving

€ 1.050,00

5 kwartalen

5 jaar (20 kwartalen)

€ 450,00

8 kwartalen

vierde aanwerving

€ 1.050,00

5 kwartalen

5 jaar (20 kwartalen)

€ 450,00

4 kwartalen

vijfde aanwerving

€ 1.000,00

5 kwartalen

5 jaar (20 kwartalen

€ 400,00

4 kwartalen

zesde aanwerving

€ 1.000,00

5 kwartalen

5 jaar (20 kwartalen)

€ 400,00

4 kwartalen

2. Aanwervingen voorafgaand aan 01.01.2016

De wetgever wil aanwervingen van 2015 (en enkel deze) ook betrekken bij de versterkte vermindering. Daardoor lijkt de situatie van sommige werkgevers bijzonder complex te worden. Cruciaal is de aanwervingsdatum van de werknemers, die het recht op de vermindering openden.

Aanwervingen tot 31.12.2014

Voor deze aanwervingen (beperkt tot vijf) blijft de situatie relatief eenvoudig.

De bijhorende vermindering wordt in 2016 uitgeput aan de vroegere voorwaarden, als volgt:

Rangorde

vermindering

uitputting kwartalen met vermindering gedurende

 

Basisbedrag

kwartalen met vermindering

eerste aanwerving

€ 1.550,00

5 kwartalen

5 jaar (20 kwartalen)

€ 1.050,00

4 kwartalen

€ 450,00

4 kwartalen

tweede aanwerving

€ 1.050,00

5 kwartalen

5 jaar (20 kwartalen)

€ 450,00

8 kwartalen

derde aanwerving

€ 1.050,00

5 kwartalen

5 jaar (20 kwartalen)

€ 450,00

4 kwartalen

vierde aanwerving

€ 1.000,00

5 kwartalen

5 jaar (20 kwartalen

€ 400,00

4 kwartalen

vijfde aanwerving

€ 1.000,00

5 kwartalen

5 jaar (20 kwartalen)

€ 400,00

4 kwartalen

Aanwervingen in 2015

Aanwervingen die in 2015 recht openden op de “oude” vermindering geven vanaf 2016 recht op het nieuwe verminderingsbedrag, voor het aantal kwartalen dat overblijft in de “oude” vermindering.

Een voorlopige conclusie ziet er als volgt uit:  

 • eerste aanwerving in 2015: vanaf 2016 een volledige vrijstelling, beperkt tot het restant van 13 kwartalen;
 • tweede aanwerving in 2015: vanaf 2016 een vrijstelling met een hoger forfait, beperkt tot het restant van 13 kwartalen;
 • derde aanwerving in 2015: vanaf 2016 een vrijstelling met eenzelfde forfait, beperkt tot het restant van 9 kwartalen;
 • vierde aanwerving in 2015: vanaf 2016 een vrijstelling met een hoger forfait, beperkt tot het restant van 9 kwartalen;
 • vijfde aanwerving in 2015: vanaf 2016 een vrijstelling met eenzelfde forfait, beperkt tot het restant van 9 kwartalen;
 • zesde aanwerving in 2015: in 2016 e.v. geen vrijstelling wegens nooit recht geopend.

3. Wat blijft ongewijzigd?

Voor alle categorieën van werkgevers blijven de klassieke toepassingsmodaliteiten van deze vermindering doorlopen, zoals:

 • de optimalisatie van de verminderingen over alle tewerkgestelde werknemers;
 • de voorwaarden gekoppeld aan ingaan, rangorde en toepassing van de verminderingen – voor de zesde werknemer wordt het maximum aantal werknemers in de referteperiode bepaald op vijf;
 • de beperking tot dezelfde technische bedrijfseenheid;
 • de combinatie met structurele vermindering en sociale maribel;
 • het cumulverbod met andere doelgroepverminderingen.

Deze maatregelen zitten nog in de ontwerpfase en kunnen eventueel nog worden aangepast

Auteur: Els Poelman

29/10/2015