Taxshift – vanaf 1 januari 2016 een hogere werkgeversbijdrage bij vervroegde uittreding

Auteur: Els Poelman
Datum:

In het verlengde van het taxshift-akkoord gaat de overheid op zoek naar nieuwe inkomsten, en viseert daarbij systemen die moeten ontmoedigd worden. Zo komen we vanzelf terecht bij de systemen van vervroegde uittreding, met name SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag) en SWAV (aanvullingen bij een sociale uitkering). Beide stelsels worden duurder voor nieuwe rechthebbenden vanaf 1 januari 2016.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

SWT samengevat

Oudere werknemers die op het ogenblik van hun ontslag voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – het vroegere “brugpensioen”), hebben recht op een speciaal statuut in de werkloosheid en een aanvullende vergoeding ten laste van de laatste werkgever.

Op die aanvullende vergoeding is een bijzondere werkgeversbijdrage verschuldigd, uitgedrukt in een percentage van het basisbedrag.  

Verhoogde werkgeversbijdrage vanaf 1 januari 2016

Voor “nieuwe” SWT die voldoen aan deze voorwaarden

  • de opzegging of verbreking werd betekend ten vroegste op 11 oktober 2015
  • EN het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vangt aan ten vroegste op 1 januari 2016

… wordt de bijzondere werkgeversbijdrage vastgesteld zoals samengevat in de tabellen hierna.

Profitsector

leeftijd

bij aanvang SWT

bijzondere werkgeversbijdrage vanaf   01.01.2016

percentage van het bruto maandbedrag van de aanvullende vergoeding

minimum

< 52 jaar

125,00 %

€ 50,00

≥ 52 - < 55 jaar

118,75 %

€ 50,00

≥ 55 - < 58 jaar

62,50 %

€ 50,00

≥ 58 - < 60 jaar

62,50 %

€ 50,00

≥ 60 jaar

31,25 %

€ 37,60

Opgelet!

Voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering gelden lagere percentages.

Wegens de bijzonder ingewikkelde context bespreken we die gevallen niet in deze infoflash.

Non-profitsector

leeftijd op laatste dag van de maand

bijzondere werkgeversbijdrage vanaf 01.01.2016

percentage van het bruto maandbedrag van de aanvullende vergoeding

minimum

< 52 jaar

22,50 %

0

≥ 52 - < 55 jaar

21,38 %

0

≥ 55 - < 58 jaar

19,13 %

0

≥ 58 - < 60 jaar

12,38 %

0

≥ 60 jaar

0,00 %

0

Aanvullende vergoedingen bij sommige sociale uitkeringen (SWAV)

SWAV samengevat

Hier gaat het om oudere werknemers die een uitkering werkloosheid of tijdskrediet/loopbaanonderbreking ontvangen én een aanvulling ten laste van de (laatste) werkgever, zonder te voldoen aan de leeftijds- en/of loopbaanvoorwaarden van het SWT. In de praktijk groepeert het SWAV alle systemen voorheen benoemd als “pseudo-brugpensioen” of “canada-dry”. Ook op deze aanvullende vergoedingen is een bijzondere werkgeversbijdrage verschuldigd, uitgedrukt in een percentage van het basisbedrag.  

1.   Aanvullende vergoeding bij werkloosheid

Verhoogde werkgeversbijdrage vanaf 1 januari 2016

Voor “nieuwe” aanvullingen bij werkloosheid (SWAV) die voldoen aan deze voorwaarden

  • de opzegging of verbreking werd betekend ten vroegste op 11 oktober 2015
  • EN de werkloosheid vangt aan ten vroegste op 1 januari 2016

… wordt de bijzondere werkgeversbijdrage vastgesteld zoals samengevat in de tabellen hierna.

Profitsector

leeftijd bij aanvang SWAV

bijzondere werkgeversbijdrage vanaf 01.01.2016

= percentage van het bruto maandbedrag van de aanvullende vergoeding

< 52 jaar

125,00 %

≥ 52 - < 55 jaar

118,75 %

≥ 55 - < 58 jaar

62,50 %

≥ 58 - < 60 jaar

62,50 %

≥ 60 jaar

48,53 %

Non-profitsector

leeftijd op laatste dag van de maand

bijzondere werkgeversbijdrage vanaf 01.01.2016

= percentage van het bruto maandbedrag van de aanvullende vergoeding

< 52 jaar

22,50 %

≥ 52 - < 55 jaar

21,38 %

≥ 55 - < 58 jaar

19,13 %

≥ 58 - < 60 jaar

12,38 %

≥ 60 jaar

0,00 %

2.   Aanvullende vergoeding bij tijdskrediet

Verhoogde werkgeversbijdrage vanaf 1 januari 2016

Als de aanvulling bij tijdskrediet, loopbaanvermindering of vermindering tot halftijdse prestaties ingaat ten vroegste op 1 januari 2016 wordt de bijzondere werkgeversbijdrage vastgesteld zoals samengevat in de tabel hierna.

Alle sectoren (profit en non-profit)

bijzondere werkgeversbijdrage vanaf 01.01.2016

= percentage van het bruto maandbedrag van de aanvullende vergoeding

ingang ≥ 1 januari 2016

48,53 %

 

Auteur: Els Poelman

02/12/2015