Taxshift: Koopkracht – Belastingvrije som

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

De lasten op arbeid in België zijn hoog, niet enkel voor werkgevers maar ook voor werknemers.
Daarom heeft de regering beloofd om maatregelen in te voeren om het nettoloon van werknemers te verhogen om zo hun koopkracht te verhogen.

Zo heeft de regering zich voorgenomen om de inkomensgrenzen voor de toepassing van de belastingvrije som te verhogen.

De belastingvrije som is het gedeelte van het inkomen waarop geen belastingen betaald moeten worden.

Voor de inkomsten 2015 en voor een alleenstaande belastingbetaler zonder kinderen bedraagt de belastingvrije som € 7 090,00. Dit aandeel wordt verhoogd in functie van het aantal kinderen ten laste en de fiscale situatie van de belastingbetaler.

De inkomensgrens zal dus progressief verhoogd worden.

Deze maatregel bevindt zich nog in de ontwerpfase en kan nog onderhevig zijn aan wijzigingen.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

03/11/2015