Taxshift: belangrijke vermindering van de RSZ-lasten in 2018?

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De tweede fase van de taxshift is aangekondigd voor 1 januari 2018. Wat betekent die tweede fase voor de RSZ-bijdragen?

De eerste fase van de taxshift vond plaats in april 2016 (zie onze infoflash van 15 februari 2016).

In een volgende infoflash zullen we de fiscale wijzigingen bespreken die deze tweede fase van de taxshift met zich meebrengt.

Herhaling: bepalen van uw categorie

De taxshift heeft niet dezelfde impact voor alle werkgevers. Het percentage van de RSZ-basisbijdragen en de bedragen van de structurele vermindering hangen af van de categorie waartoe u behoort. Het gaat hier om de categorieën van de structurele vermindering.

Ter herinnering, dit zijn de categorieën:

Categorie 1

Werkgevers die niet afhangen van categorie 2 of 3 en sinds 1 april 2016 de Koninklijke Muntschouwburg en het Paleis voor Schone Kunsten voor hun werknemers die zijn tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst

Categorie 2

Werkgevers die vallen onder het toepassingsgebied van de Sociale Maribel (PC nr. 319, 329, 330, 331, 332) behalve PC nr. 318 (dat afhangt van categorie 1) en PC nr. 327 (dat afhangt van categorie 3)

Categorie 3

Werkgevers die ressorteren onder PC nr. 327 (PSC nr. 327.01 kenteken 473, PSC nr. 327.02 en 327.03)

Percentages van de RSZ-basisbijdragen

Vanaf 1 januari 2018 zijn dit de RSZ-basisbijdragen:

Percentage

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Valide werknemers

Mindervalide werknemers

RSZ-basisbijdragen

19,88%

24,92%

19,88%

19,88%

Loonmatigingsbijdrage

5,12%

7,48%

5,12%

-

Totaal

25%

32,40%

25%

19,88%

Het percentage daalt op 1 januari 2018 niet voor categorie 2.

Bovenop de basisbijdragen zijn bijzondere bijdragen verschuldigd waarvan het percentage afhangt van uw activiteitensector.  

Structurele vermindering

De bedragen van de structurele vermindering vanaf 1 januari 2018 zijn de volgende:

Structurele vermindering van de sociale lasten

(arbeider & bediende)

Brutobedragen in € per kwartaal

Categorie 1

0 + 0,1280 x (8.850,00 – S)

Categorie 2

49,00 + 0,2557 x (7.400,00 – S) + 0,0600 x (W – 12.990,00)*

Categorie 3

Valide werknemers

0,1280 x (9.450,00 – S)

Mindervalide werknemers

260,00 + 0,1785 x (8.850,00 – S)

 Naast de wijziging van de bedragen merken we ook nog het volgende op:

  • Afschaffing van het basisbedrag voor de categorieën 1 en 3 (valide werknemers)
  • Afschaffing van de ‘hogelonentoeslag’ voor de categorieën 1 en 3 (zowel valide als mindervalide werknemers)

* bedragen onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad

Voorbeeld

We berekenen de impact van de taxshift op de werkgeverskosten voor een werkgever die afhangt van PC nr. 200, dit voor een bediende met een brutomaandloon van € 3.000.

Deze werkgever behoort tot categorie 1.

RSZ-basisbijdragen:

  • In 2017 bedragen de patronale RSZ-basisbijdragen die voor deze werknemer elk kwartaal verschuldigd zijn € 2.700 (= 30% x € 9.000).
  • In 2018 zullen de patronale RSZ-basisbijdragen die voor deze werknemer elk kwartaal verschuldigd zullen zijn € 2.250 (= 25% x € 9.000).

Structurele vermindering

  • Sinds 1 juli 2017 moet het bedrag van de structurele vermindering als volgt worden berekend: € 438 + 0,1369 x (7.178,76 – S) + 0,0600 x (W-13.942,47)
    De structurele vermindering in ons voorbeeld bedraagt € 438/kwartaal. De werkgever geniet enkel het basisbedrag van de driemaandelijkse vermindering (€ 3.000/maand is noch een laag noch een hoog loon).
  • Vanaf 1 januari 2018 zal de structurele vermindering als volgt moeten worden berekend: 0 + 0,1280 x (8.850,00 – S)
    De werkgever zal voor deze werknemer geen structurele vermindering meer kunnen genieten.

Conclusie

Categorie 1 - Brutomaandloon van € 3.000

Vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 januari 2018

RSZ-basisbijdragen

€ 2.700

€ 2.250

Structurele vermindering

€ 438

€ 0

Driemaandelijkse werkgeverskosten (uitg. bijzondere bijdragen)

€ 2.262

€ 2.250

De daling van het percentage van de patronale RSZ-basisbijdragen wordt dus sterk afgezwakt door de hervorming van de structurele vermindering.

Daarbij komen nog de eventuele loonindexeringen die in bepaalde sectoren zullen worden doorgevoerd op 1 januari 2018. Dit heeft als gevolg dat het bedrag van de patronale RSZ-basisbijdragen opnieuw zal stijgen.  

Auteur: Anne Ghysels

23/10/2017