Tankkaarten: nieuwe ‘belasting’ voor de werkgever

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

De programmawet van 25 december 2016 heeft wijzigingen aangebracht aan de aftrekbaarheid van brandstofkosten verbonden met het privégebruik van een bedrijfswagen. Dit heeft gevolgen voor de werkgever. De wijzigingen zijn in werking getreden op 1 januari 2017, maar hebben geen invloed op de berekening van het voordeel van alle aard voor de verkrijger.

Tot 31 december 2016 kon de werkgever de kosten verbonden aan het privégebruik van een bedrijfswagen, inclusief brandstofkosten, slechts gedeeltelijk aftrekken. Van die kosten werd immers 17% beschouwd als verworpen uitgave. Wanneer het voordeel van alle aard verlaagd of geneutraliseerd werd door een persoonlijke bijdrage van de verkrijger, werd bovendien alleen het saldo (eventueel tot nul gereduceerd) in aanmerking genomen voor de berekening van het percentage van verworpen uitgaven.

Sinds 1 januari 2017 is dat percentage van verworpen (en dus ook niet-aftrekbare) uitgaven verhoogd wanneer de brandstofkosten verbonden met het privégebruik geheel of gedeeltelijk door de werkgever ten laste zijn genomen. Het percentage van verworpen uitgaven werd op 40 gebracht (i.p.v. 17). Bovendien heeft de eventuele bijdrage van de verkrijger in het privégebruik van het voertuig geen invloed meer op de berekening van de verworpen uitgaven. Het percentage is voortaan alleen van toepassing op het voordeel van alle aard zoals berekend vóór aftrek van een eventuele persoonlijke bijdrage van de verkrijger.  

Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle voordelen die worden toegekend vanaf 1 januari 2017. Ze gelden zowel voor de nieuwe als de bestaande voordelen. Zoals meegedeeld hebben deze wijzigingen geen impact op de berekening van het belastbaar voordeel van de bedrijfswagens in hoofde van de werknemers of de bedrijfsleiders.

Bron: Artikels 67 en volgende van de Programmawet (1) van 25 december 2016, B.S., 29.12.2016 (Ed. 2) (+ Memorie van toelichting).

Auteur: Isabelle Caluwaerts

05/01/2017