SWT: Fiscale vrijstelling bij werkhervatting

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De regering wenst personen in een SWT (voorheen ‘bruggepensioneerden’) aan te sporen om het werk te hervatten. Om deze werkhervatting te stimuleren besliste ze recent om de bedrijfstoeslag en de aanvullende vergoeding die wordt toegekend door de vroegere werkgever tijdens periodes van werkhervatting vrij te stellen van inkomstenbelasting.

Werkhervatting

Tijdens een periode van werkhervatting is de oude werkgever verplicht om de bedrijfstoeslag verder te betalen aan de werkloze met bedrijfstoeslag indien:

  • de werkloze met bedrijfstoeslag het werk hervat als loontrekkende bij een andere werkgever dan diegene die hem heeft ontslagen;
  • de werkloze met bedrijfstoeslag het werk hervat als zelfstandige in hoofdberoep.

De werkgever kan de aanvullende vergoeding bovenop de bedrijfstoeslag (de zogenaamde ‘extrawettelijke’ bedrijfstoeslag, doorgaans vastgelegd in een individuele overeenkomst) ook verder blijven betalen gedurende een periode van werkhervatting.

Vrijstelling van inkomstenbelasting

De bedrijfstoeslag en de aanvullende vergoeding bovenop de bedrijfstoeslag worden voortaan vrijgesteld van inkomstenbelasting gedurende de periode van werkhervatting.

Er is geen vrijstelling van inkomstenbelasting indien het werk wordt hervat bij de werkgever die de werkloze met bedrijfstoeslag heeft ontslagen.

Inwerkingtreding

De vrijstelling geldt voor de bedrijfstoeslagen en de aanvullende vergoedingen bovenop de bedrijfstoeslag die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2016 en dit voor periodes van werkhervatting vanaf die datum.

Bron: Programmawet (I) van 26 december 2015, B.S. 30 december 2015.

Auteur: Peggy Criel

05/01/2016