Studentenarbeid voor alternerende leerlingen: wat zegt de RSZ?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

In zijn instructies aan de werkgevers voor het tweede kwartaal 2018 geeft de RSZ een belangrijke verduidelijking over de mogelijkheid voor studenten die een alternerende opleiding volgen om een studentenovereenkomst af te sluiten.

WAT STAAT ER IN DE REGLEMENTERING?

Sinds 1 juli 2017 kunnen studenten die een alternerende opleiding volgen die enerzijds bestaat uit een theoretische opleiding (in een onderwijsinstelling of opleidingscentrum, ingericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid) en anderzijds een praktische opleiding op een werkplek, een studentenovereenkomst sluiten, mits zij aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • ze genieten geen werkloosheidsuitkering en ook geen inschakelingsuitkering;
  • de tewerkstelling is alleen mogelijk wanneer ze geen onderwijs/theoretische opleiding moeten volgen of niet aanwezig moeten zijn op de werkplek;
  • de prestaties worden uitsluitend verricht bij een andere werkgever dan deze waarbij ze hun praktische opleiding volgen op de werkplek.

DE RSZ NUANCEERT

In zijn instructies 2018/2 aan de werkgevers nuanceert de RSZ deze laatste voorwaarde.

De RSZ preciseert namelijk dat de voorwaarde dat de studentenovereenkomst moet worden gesloten met een andere werkgever dan deze waarbij de jongere zijn praktische opleiding volgt op de werkplek, niet geldt voor de zomermaanden (juli en augustus). Dat betekent dus dat de jongere ook in juli en augustus tewerkgesteld kan worden met een studentenovereenkomst bij zijn stagegever.

MEER INFO?

Wenst u meer info over de tewerkstelling van studenten? Bestel dan onze gratis publicatie over dit onderwerp!

Bronnen: Administratieve instructies voor werkgevers van het 2e kwartaal 2018.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.