Studentenarbeid voor alternerende leerlingen: het verhaal is nog niet ten einde!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

In haar instructies aan de werkgevers voor het tweede kwartaal 2019 voert de RSZ voor studenten die een alternerende opleiding volgen opnieuw de mogelijkheid in om een studentenovereenkomst af te sluiten tijdens de zomermaanden.

Wat staat er in de reglementering?

Ter herinnering, sinds 1 juli 2017 kunnen studenten die een alternerende opleiding volgen die enerzijds bestaat uit een theoretische opleiding (in een onderwijsinstelling of opleidingscentrum, ingericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid) en anderzijds een praktische opleiding op een werkplek, een studentenovereenkomst sluiten, mits zij aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • ze genieten geen werkloosheidsuitkering en ook geen inschakelingsuitkering;
  • de tewerkstelling is alleen mogelijk wanneer ze geen onderwijs/theoretische opleiding moeten volgen of niet aanwezig moeten zijn op de werkplek;
  • de prestaties worden uitsluitend verricht bij een andere werkgever dan deze waarbij ze hun praktische opleiding volgen op de werkplek.

En de RSZ?

Instructies 2018/2

In haar instructies 2018/2 aan de werkgevers nuanceerde de RSZ deze laatste voorwaarde (zie onze Infoflash van 22 juni 2018).

De RSZ preciseerde namelijk dat de voorwaarde dat de studentenovereenkomst moest worden gesloten met een andere werkgever dan deze waarbij de jongere zijn praktische opleiding volgde op de werkplek, niet gold voor de zomermaanden (juli en augustus). Dat betekende dus dat de jongere ook in juli en augustus tewerkgesteld kon worden met een studentenovereenkomst bij zijn stagegever.

Daarna?

In haar instructies 2019/1 heeft de RSZ deze laatste nuance geschrapt (zie onze Infoflash van 5 maart 2019).

Dit betekende dat de RSZ niet langer tolereerde dat studenten een studentenovereenkomst sloten met de werkgever bij wie zij een praktische opleiding op de werkplek volgden, inclusief tijdens de zomermaanden (juli en augustus). Met andere woorden, het was voor de jongere op geen enkel ogenblik van het jaar meer mogelijk om een studentenovereenkomst te sluiten met zijn stagegever.

En tot slot?

In het 2e kwartaal van 2019 komt de RSZ op dit standpunt terug en neemt ze opnieuw haar standpunt in van het 2e kwartaal van 2018. Jongeren die een alternerende opleiding volgen, kunnen in juli en augustus met hun stagegever in dienst worden genomen als student.

Bronnen: Administratieve instructies voor werkgevers van het 2e kwartaal 2019..