Studentenarbeid voor alternerende leerlingen: de RSZ verandert van mening!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

In zijn instructies aan de werkgevers voor het eerste kwartaal 2019 komt de RSZ terug op zijn standpunt over de mogelijkheid voor studenten die een alternerende opleiding volgen om een studentenovereenkomst af te sluiten.

Wat staat er in de reglementering?

Ter herinnering, sinds 1 juli 2017 kunnen studenten die een alternerende opleiding volgen die enerzijds bestaat uit een theoretische opleiding (in een onderwijsinstelling of opleidingscentrum, ingericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid) en anderzijds een praktische opleiding op een werkplek, een studentenovereenkomst sluiten, mits zij aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • ze genieten geen werkloosheidsuitkering en ook geen inschakelingsuitkering;
  • de tewerkstelling is alleen mogelijk wanneer ze geen onderwijs/theoretische opleiding moeten volgen of niet aanwezig moeten zijn op de werkplek;
  • de prestaties worden uitsluitend verricht bij een andere werkgever dan deze waarbij ze hun praktische opleiding volgen op de werkplek.

En de RSZ?

Instructies 2018/2

In zijn instructies 2018/2 aan de werkgevers nuanceerde de RSZ deze laatste voorwaarde (zie onze Infoflash van 22 juni 2018).

De RSZ preciseerde namelijk dat de voorwaarde dat de studentenovereenkomst moest worden gesloten met een andere werkgever dan deze waarbij de jongere zijn praktische opleiding volgde op de werkplek, niet gold voor de zomermaanden (juli en augustus). Dat betekende dus dat de jongere ook in juli en augustus tewerkgesteld kon worden met een studentenovereenkomst bij zijn stagegever.

Wat nu?

In zijn instructies 2019/1 schrapt de RSZ deze nuance. Zijn standpunt stemt nu dus overeen met wat de reglementering bepaalt.

Dit betekent dat de RSZ niet langer tolereert dat studenten een studentenovereenkomst mogen sluiten met de werkgever bij wie zij een praktische opleiding op de werkplek volgen, inclusief tijdens de zomermaanden (juli en augustus). Met andere woorden, het is voor de jongere op geen enkel ogenblik van het jaar meer mogelijk om een studentenovereenkomst te sluiten met zijn stagemeester.

Bronnen: Administratieve instructies voor werkgevers van het 1e kwartaal 2019.