Studentenarbeid vanaf 2017: tijdelijk geen reservering in dimona

Auteur: Els Poelman
Datum:

Vanaf 2017 zal het contingent voor studentenarbeid beheerd worden in uren i.p.v. in dagen. In afwachting van een nieuwe dimona-toepassing wordt de reservering van studentenarbeid, gepland vanaf 2017, geblokkeerd.

Studentenarbeid met solidariteitsbijdrage

Studenten worden jaarlijks voor een beperkte prestatie (het zgn. “contingent”) vrijgesteld van gewone bijdragen.  In de plaats komt een solidariteitsbijdrage van 8,14%, waarvan 2,71% ten laste van de student en 5,43% ten laste van de werkgever.

Het jaarlijks contingent

Tot einde 2016 bedraagt het contingent 50 dagen.

Vanaf 1 januari 2017 zal het contingent uitgedrukt worden in uren.

Het aantal uren is nog niet definitief vastgesteld: mogelijk wordt het oorspronkelijke maximum van 400 uren (= 50 dagen x 8 uren) verhoogd tot 550 uren (= 50 dagen x 11 uren)

Reserveren in Dimona

De (geplande) prestaties van de student worden door de werkgever gereserveerd in een specifieke Dimona-toepassing. Voor prestaties tot 31 december 2016 gebeurt de reservering verder in dagen, voor prestaties vanaf 1 januari 2017 zal dat gebeuren in uren.

De RSZ anticipeert nu reeds op de nieuwe situatie.

Vanaf 1 juli 2016 is het niet meer mogelijk studentenarbeid te reserveren in dagen, als die dagen liggen na 31 december 2016.

Anderzijds wordt een reservering in uren pas mogelijk vanaf +/- 1 december 2016.

De reservering van studentenarbeid voor prestaties vanaf 2017 ligt dus stil in de periode juli tot november 2016.

Dagen gereserveerd voorafgaand aan 1 juli en einde 2016 niet door de werkgever zelf omgezet naar uren, zullen door de RSZ omgezet worden volgens regels nog te bepalen.

Bron: informatie RSZ

Auteur: Els Poelman

01/07/2016