Studentenarbeid – Reservering voor 2017 gaat van start

Auteur: Els Poelman
Datum:

Vanaf 1 december wordt het mogelijk studentenarbeid voor 2017 te reserveren via de onlinedienst Dimona van de RSZ. Tijd dus voor een overzicht van de reglementering … die strikter is dan voorheen, want het goedkoop statuut zal voortaan afhangen van een tijdige dimona.

Arbeidsovereenkomst voor studenten

Een geldige arbeidsovereenkomst voor studenten is schriftelijk, bevat een aantal verplichte vermeldingen en duurt maximum twaalf maanden. Voor een type-overeenkomst raadpleeg uw payroll consultant.

Nieuw vanaf 2017: een contingent van 475 uren

Elke student beschikt over een jaarlijks contingent van 475 uren tewerkstelling met een verlaagde sociale bijdrage, de zgn. “solidariteitsbijdrage”: 

  • bijdrage werkgever = 5,42%
  • inhouding student = 2,71%

Het contingent van 475 uren geldt per kalenderjaar en per student, globaal over alle werkgevers die de student dat jaar tewerkstellen.

Reserveren via Dimona

Goedkope studentenarbeid wordt gereserveerd via een dimona-aangifte type “STU” – op kwartaalbasis, om een vergelijking met de dmfa mogelijk te maken.

De werkgever reserveert per student en per kwartaal het aantal uren die gedekt zijn door de arbeidsovereenkomst voor studenten, en die hij wil aangeven met solidariteitsbijdrage. Reserveren kan zolang het contingent van 475 uren niet volzet is.

Nieuw vanaf 2017: tijdige Dimona verplicht

Het goedkoop statuut is voortaan gekoppeld aan een dimona “STU” die tijdig werd geregistreerd, d.w.z. uiterlijk op de eerste dag van de bijhorende tewerkstellingsperiode.

Voorbeeld

Tewerkstelling student van 1 februari tot 31 maart.

De dimona “STU" voor deze periode moet geregistreerd zijn uiterlijk op 1 februari om 23 u 59’ om recht te geven op de solidariteitsbijdrage. Als er geen tijdige dimona “STU” is, valt deze tewerkstelling onder de gewone bijdrageregeling.

… maar met een belangrijke nuance

Bij registratie van de dmfa zal de RSZ de solidariteitsbijdrage aanvaarden voor alle uren van een student, waarvoor in dat kwartaal minstens één tijdige dimona “STU” gebeurde.  Als er in een bepaald kwartaal meerdere dimona “STU” zijn voor dezelfde student volstaat het dus, dat één daarvan tijdig is.

Voorbeeld (alle dimona met type “STU”)

Tewerkstelling van 1 tot 31 januari met dimona op 10 januari, en van 1 tot 5 maart met dimona op 1 maart. In de kwartaalaangifte wordt de solidariteitsbijdrage aanvaard voor de uren van januari en maart, omdat dimona voor maart tijdig gebeurde.

Opgelet!

  • Mocht het contingent van 475 uren op het einde van het jaar overschreden zijn wegens parallelle reservering door verschillende werkgevers, dan zal de RSZ de periodes zonder tijdige dimona alsnog regulariseren naar gewone bijdragen.
  • De soepele toepassing op basis van één tijdige dimona per kwartaal staat niet in de reglementering. Het is een gedoogbeleid van de RSZ, dat steunt op een politieke consensus maar dat op termijn niet gegarandeerd is.

Het contingent online

De overheid werkt het contingent doorlopend bij. Op elk willekeurig ogenblik is het vrij gedeelte 475 uren, verminderd met de uren die in betrokken jaar reeds zijn aangegeven en/of in dimona gereserveerd. Zowel student als werkgever(s) kunnen het bijgewerkt contingent online raadplegen.

Het contingent raadplegen - student

De student kan zijn persoonlijk contingent raadplegen via www.studentatwork.be

  • met beperkte toegang (gebruikersnaam + wachtwoord): enkel het vrij gedeelte van het contingent;
  • met volledige toegang (elektronische identiteitskaart of federaal token): detail van reeds geregistreerde dimona en dmfa + het vrij gedeelte van het contingent

In beide gevallen kan de student een attest afdrukken bestemd voor toekomstige werkgevers.

Het contingent raadplegen - werkgever

Om redenen van privacy heeft de werkgever geen toegang tot www.studentatwork.be

De werkgever kan het vrij gedeelte van het contingent raadplegen:

  • ofwel op het (papieren) attest afgedrukt door de student;
  • ofwel via de onlinedienst Dimona van de RSZ (www.socialsecurity.be, gedeelte werkgevers, student@work) met de toegangscode afgedrukt op dit attest.

Bronnen voor de nieuwigheden vanaf 2017: Wetsontwerp tot wijziging van het K.B. van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling…(Parl. Document 54K2081); Informatie RSZ

Auteur: Els Poelman

30/11/2016