Studentenarbeid: contingent van 475 uren vanaf 1 januari 2017

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Vanaf 1 januari 2017 zal een student maximum 475 uren per jaar kunnen werken onder dit stelsel van onderwerping aan de solidariteitsbijdrage.
Deze aanpassing van de reglementering werd op 7 juli ll. goedgekeurd door de Ministerraad.

Het aantal tewerkstellingsdagen waarvoor op het loon van de student geen gewone socialezekerheidsbijdragen moeten worden berekend, maar alleen een solidariteitsbijdrage bedraagt momenteel maximaal 50 dagen per kalenderjaar.

Voor meer info over het contingent van 50 dagen solidariteitsbijdrage, zie onze Infoflash van 16 juni 2016.

Vanaf 1 januari 2017 zal dit contingent niet langer uitgedrukt worden in dagen maar in uren. Dit contingent zal verhoogd worden tot maximum 475 uren per kalenderjaar.

Opgelet! Sinds 1 juli 2016, is het tijdelijk niet meer mogelijk om via de DIMONA-toepassing prestaties als student te reserveren na 31 december 2016 (zie hieromtrent onze Infoflash van 1 juli 2016).

Bron: http://premier.fgov.be.

Auteur: Catherine Legardien

12/08/2016