Student en gelegenheidsarbeid: nieuw sinds 1 juli 2016

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Sinds 1 juli 2016 moet de student die nog dagen beschikbaar heeft in zijn contingent van 50 dagen solidariteitsbijdrage niet langer tewerkgesteld worden onder dit stelsel van onderwerping.
Deze maatregel heeft vooral gevolgen voor de student die gelegenheidsarbeid verricht in de horecasector, de land- of tuinbouwsector.

Regels van toepassing tot 30 juni 2016

Tot 30 juni 2016 moest de student die nog dagen beschikbaar had in zijn contingent van 50 dagen solidariteitsbijdrage verplicht tewerkgesteld worden onder dit stelsel van onderwerping.

Zie onze Infoflash van 16 juni 2016 voor meer info over het contingent van 50 dagen solidariteitsbijdrage.

Deze regel had tot gevolg dat het contingent van 50 dagen als student onder solidariteitsbijdrage eerst opgebruikt moest zijn alvorens een tewerkstelling als gelegenheidswerknemer te kunnen aangeven, indien de mogelijkheid evenzeer bestond om voor de jongere gebruik te maken van gelegenheidsarbeid (in de horecasector, de land- of tuinbouwsector).

De student moest dus bij de RSZ worden aangegeven als student (code STU in Dimona) voor de eerste 50 tewerkstellingsdagen en als gelegenheidswerknemer (code EXT in Dimona) vanaf de 51e tewerkstellingsdag.

Regels van toepassing sinds 1 juli 2016

Sinds 1 juli 2016 kan men kiezen om het stelsel van onderwerping aan de solidariteitsbijdrage al dan niet toe te passen voor de student.

Dit betekent dat de student die gelegenheidsarbeid verricht (in de horeca, land- of tuinbouw) niet langer zijn contingent van 50 dagen solidariteitsbijdrage moet opgebruiken als student alvorens aangegeven te kunnen worden als gelegenheidswerknemer.

Bijgevolg kan hij vanaf zijn eerste tewerkstellingsdag als student (code STU in Dimona) of als gelegenheidswerknemer (code EXT in Dimona) aangegeven worden bij de RSZ.

Opgelet! De student moet tewerkgesteld worden in het kader van een studentenovereenkomst, ongeacht het statuut dat bij de RSZ werd aangegeven (student of gelegenheidswerknemer).

Bronnen: Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 26 juli 2016; Administratieve Instructies RSZ.

Auteur: Catherine Legardien

04/08/2016