Structurele vermindering: nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2014

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De werkgevers van de openbare sector en de privésector genieten een structurele vermindering van hun patronale socialezekerheidsbijdragen voor werknemers die onderworpen zijn aan het geheel van socialezekerheidssectoren, voor zover zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vanaf 1 januari 2014 worden de bedragen van deze driemaandelijkse vermindering gewijzigd voor categorie 1.

De nieuwe bedragen zijn de volgende:

Categorie van werknemers

Bedrag van de basisvermindering (voor volledige prestaties)

Categorie 1 (algemene categorie)

R = 462,60 + 0,1620 x (5.560,49 – S) + 0,0600 x (W – 13.401,07)

Categorie 2 (categorie Sociale Maribel)

R = 0 + 0,2557 x (6.150 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80) 

Categorie 3 (categorie beschutte werkplaatsen)

R = 471 + (0,1785 x (7.225 – S) + 0,0600 x (W – 12.484)

Het forfaitaire bedrag van € 462,60 is vandaag nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk Besluit van 12 juni 2013 tot uitvoering van artikel 331 van de programmawet van 24 december 2002 (...) betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, B.S. 27 juni 2013.

Auteur: Anne Ghysels

20/11/2013