‘Speed pedelec’ fiscaal gelijkgesteld met fiets

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De zogenaamde speed pedelecs, tweewielers met trapondersteuning die snelheden kunnen halen tot 45 kilometer per uur, voldoen voortaan aan de definitie van fiets met het oog op de toepassing van de fiscale reglementering. De fiscale voordelen verbonden aan het gebruik van een ‘klassieke’ fiets zijn bijgevolg ook van toepassing op deze speed pedelecs.

Fiets in de fiscale wetgeving

De fiets in de fiscale reglementering wordt vervangen door een ruimer begrip. Voor de toepassing van de fiscale voordelen (zie verder) wordt verwezen naar een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec voor zover deze laatste twee vervoersmiddelen elektrisch worden aangedreven (zie ook onze infoflash van 22 juni 2017).

Deze wijziging is van toepassing vanaf inkomenstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018)

Fiscale voordelen

Aan het gebruik van een rijwiel, een elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel en een elektrisch aangedreven speed pedelec zijn een aantal fiscale voordelen verbonden.

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding die wordt toegekend aan een werknemer of bedrijfsleider voor werkelijk gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling met een hierboven bedoeld rijwiel of speed pedelec wordt voor een bedrag van maximum 0,23 EUR/km (inkomstenjaar 2017) vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Terbeschikkingstelling van een rijwiel of speedpedelec en toebehoren

Het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een hierboven bedoeld rijwiel of speed pedelec en de toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, is vrijgesteld van belastingen in hoofde van de werknemer en de bedrijfsleider. Het is wel vereist dat het rijwiel of de speed pedelec daadwerkelijk gebruikt wordt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling.

De vrijstelling geldt zowel voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling als voor andere verplaatsingen (zuivere privé-verplaatsingen).

Bron: Wet van 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen I (1), B.S. 10 november 2017.

Auteur: Peggy Criel

16/11/2017