Speed pedelec: de RSZ volgt de fiscus

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In onze infoflash van 16 november 2017 lieten we u al weten dat de notie ‘fiets’ wordt uitgebreid naar de speed pedelecs. We hadden het ook over de gevolgen die dit met zich meebrengt.

De sociale reglementering volgt op die manier de fiscale reglementering, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Elk rijwiel, elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel of elektrisch aangedreven speed pedelec wordt nu beschouwd als ‘fiets’.

Deze nieuwe definitie van het begrip ‘fiets’ heeft vanaf 1 januari 2017 tot gevolg dat:

  • de fietsvergoeding die wordt toegekend aan een werknemer die zijn woon-werkverplaatsingen met een speed pedelec zoals hierboven gedefinieerd maakt, voortaan vrijgesteld zal zijn van RSZ-bijdragen ten belope van € 0,23/km;
  • de terbeschikkingstelling door de werkgever aan zijn werknemer van een speed pedelec zoals hiervoor gedefinieerd, een voordeel vormt dat is vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Deze vrijstelling geldt zowel voor het privégebruik als voor het professioneel gebruik van de speed pedelec. De speed pedelec moet wel effectief voor de woon-werkverplaatsingen worden gebruikt.

Deze informatie is nog niet officieel. We wachten nog op de publicatie van de wettekst in het Belgisch Staatsblad.  

Bronnen:

  • ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
  • infoflash van 16 november 2017
  • tussentijdse instructies K4/2017 RSZ www.socialsecurity.be

Auteur: Anne Ghysels

27/12/2017