Solidariteitsbijdrage: studentenstatuut moet worden bewezen!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

In haar laatste instructies geeft de RSZ een belangrijke toelichting bij de onderwerping van de student aan de solidariteitsbijdrage. Om daar aanspraak op te kunnen maken, moet u voortaan aantonen dat de jongere daadwerkelijk een student is.

Solidariteitsbijdrage: voorwaarde

Ter herinnering, de student en zijn werkgever zijn geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, maar enkel een kleinere bijdrage, de zogenaamde 'solidariteitsbijdrage', op voorwaarde dat de jongere wordt tewerkgesteld:

  • in het kader van een studentenovereenkomst (zoals bedoeld in titel VII van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978);
  • voor maximaal 475 uren (= het contingent) bij een of meer werkgevers;
  • tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen.

Statuut van studenten: voortaan moet dit worden bewezen!

De RSZ zegt in haar laatste instructies dat u, om een jongere bij de RSZ te kunnen aangeven met toepassing van de solidariteitsbijdrage, er zich moet van vergewissen dat die persoon effectief student is .

U kan dat doen met alle middelen, maar een eenvoudige verklaring op eer van de student zal door de RSZ niet als voldoende bewijs aanvaard worden. U moet minstens aan de student een bewijs van inschrijving vragen van een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar.

Belangrijke verduidelijking! U moet dit bewijs niet spontaan aan de RSZ leveren. U zal dit enkel moeten doen wanneer de RSZ daarom vraagt.

Bron: Instructies van de RSZ.