Soepele tijdelijke werkloosheid “corona” tot 31 augustus

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De soepele regeling tijdelijke werkloosheid corona wordt verlengd wordt tot 31 augustus 2020, ingevolge een nieuwe beslissing van de Minister van Werk.

Sinds 13 maart is de procedure tijdelijke werkloosheid wegens corona herleid tot een absoluut minimum. Getroffen werknemers vallen onder een aangepast,  uitzonderlijk soepel statuut in de werkloosheid. Het hele systeem wordt nog eens integraal en voor alle sectoren verlengd, ditmaal tot 31 augustus 2020.

 

Voor de werkgever betekent dit:

 • elke vorm van tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis is werkloosheid overmacht
 • geen voorafgaande mededeling aan de RVA
 • geen uitkeringsaanvraag (ASR werkloosheid scenario 2)
 • geen aflevering controlekaarten C.3.2A
 • uitsluitend een maandelijkse aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid (ASR werkloosheid scenario 5) met code “aard van de dag” 5.4 en reden “overmacht-coronavirus”

 

Voor de werknemer betekent dit:

 • éénmalige uitkeringsaanvraag via de C.3.2 –WERKNEMER-CORONA

Nieuw:  bij werkloosheid ingevolge een afgelast evenement moet  het formulier  C.3.2 –WERKNEMER-CORONA –EVENEMENTEN gebruikt worden

 • vrijstelling bijhouden controlekaart C.3.2A
 • werkloosheidsuitkering 70% van het begrensd loon (€ 2.754,76/maand)
 • aanvulling door de RVA van € 5,63/dag
 • op de uitkering een verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15%
 • geen toelaatbaarheidsvoorwaarde, dus geen beroepsverleden te bewijzen
 • soepele vergoedbaarheidsvoorwaarden bv. inzake cumul met een zelfstandige activiteit, een activiteit als vrijwilliger, of inzake cumul met een pensioen…
 • tewerkstelling in vitale sectoren met gedeeltelijk behoud van uitkering en aanvulling

 

Wat na 31 augustus?

De superkern van 6 juni heeft een verdere verlenging aangekondigd tot 31 december 2020 voor sectoren ”in moeilijkheden” : waarschijnlijk zal die groep beperkt worden tot de horeca, de toeristische sector en de evenementensector.

Andere sectoren zullen vanaf 1 september 2020 moeten overgaan naar een klassiek systeem van economische werkloosheid, wellicht tijdelijk met soepeler toepassingsregels.

 

 

Bron: gezamenlijk persbericht superkern van 6 juni 2020, website RVA

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.