Sociale verkiezingen: voorzien tussen 9 en 22 mei 2016

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Op 27 februari 2015 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de organisatie van de volgende sociale verkiezingen regelt.

Dit voorontwerp bepaalt met name:

  • de periode waarin de volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden (van 9 mei tot 22 mei 2016);
  • het behoud van de drempel van 100 werknemers voor de invoering/hernieuwing van een ondernemingsraad ter gelegenheid van deze verkiezingen (gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling in de onderneming in 2015);

Opmerking - Het comité voor preventie en bescherming op het werk moet bij de volgende sociale verkiezingen ingesteld/hernieuwd worden in de ondernemingen met minstens 50 werknemers (gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling in de onderneming in 2015).

  • een onverenigbaarheid tussen de functie van vertrouwenspersoon (die tot het personeel behoort) en die van werkgeversafgevaardigde of personeelsafgevaardigde; concreet mag de werknemer, om verkiesbaar te zijn als personeelsafgevaardigde, niet de hoedanigheid van vertrouwenspersoon hebben;

Opmerking - Dezelfde onverenigbaarheid bestaat al met de hoedanigheid van preventieadviseur (die tot het personeel behoort).

  • de modernisering van bepaalde stappen van de procedure zonder dat de basisprincipes die het verloop regelen worden gewijzigd.

Voorbeeld - De representatieve werknemersorganisaties kunnen bepaalde communicaties die bestemd zijn voor de ondernemingen, zoals die voor de indiening van de lijsten met de kandidaten voor de verkiezingen, nu elektronisch via de applicatie op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overmaken (behoudens uitzonderingen).

De tekst zal gepubliceerd worden nadat hij door de Kamer is goedgekeurd. Wordt vervolgd…

Volg onze blog over de sociale verkiezingen.

Auteur: Catherine Mairy

04/03/2015