Sociale verkiezingen: ook voor de ondernemingen uit de bouwsector?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

In alle ondernemingen die een minimumaantal werknemers in dienst hebben, ongeacht of ze een commerciële of een industriële finaliteit nastreven, vinden de volgende sociale verkiezingen plaats gedurende de periode van 9 tot 22 mei 2016.

Concreet zullen ze plaatsvinden met het oog op de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers:

  • in een comité voor preventie en bescherming op het werk in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen in 2015;
  • in een ondernemingsraad in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen in 2015.

De verplichting tot het organiseren van sociale verkiezingen in 2016 zal in principe ook gelden voor de ondernemingen uit de bouwsector.

Ter herinnering, tijdens de sociale verkiezingen van 2012 en gezien de specifieke kenmerken van deze sector, hadden de vakbonden zich ertoe verbonden om geen kandidatenlijsten in te dienen.

Het ziet ernaar uit dat er niet zo'n akkoord gesloten zal worden voor de sociale verkiezingen van 2016.

Wordt dus vervolgd…

Volg onze blog over de sociale verkiezingen.

Auteur: Catherine Mairy

04/06/2015