Sociale verkiezingen 2020: wijzigingen in zicht?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in 2020. Tijdens deze verkiezingen zullen de werknemersvertegenwoordigers in een ondernemingsraad en/of een comité voor preventie en bescherming op het werk in de betreffende ondernemingen worden verkozen.

In de voorbereiding op deze verkiezingen werden verschillende wijzigingen aan de bestaande reglementering voorgesteld. De wijzigingen zijn bedoeld om de procedure te vereenvoudigen en de rechtszekerheid te versterken.

De belangrijkste voorstellen kunnen als volgt worden samengevat.

  • vervroegen van de referentieperiode met één kwartaal:
    • de berekening van het personeelsbestand in de onderneming zou geen betrekking meer hebben op de vier kwartalen van 2019 maar op het vierde kwartaal van 2018 en de eerste drie kwartalen van 2019; daardoor zouden de werkgevers met zekerheid het aantal werknemers kennen dat is tewerkgesteld op het ogenblik waarop normaal de verkiezingsprocedure aanvangt (in principe in december 2019);
    • de telling van de uitzendkrachten zou geen betrekking hebben op het vierde kwartaal van 2019 maar op een ander kwartaal van 2019 (het tweede of derde?) ;
  • behoud van de drempel van 100 werknemers voor de invoering van een ondernemingsraad;

Ter herinnering! Het aantal werknemers dat vereist is om een comité voor preventie en bescherming op het werk op te richten, blijft bepaald op 50 werknemers. 

  • afschaffing van het register van de uitzendkrachten in de ondernemingen met meer dan 100 werknemers;
  • versoepeling van bepaalde modaliteiten voor de elektronische stemming (bv. stemmen op een beveiligde pc die is verbonden met het netwerk van de onderneming).

We verwachten hierover weldra een advies van de Nationale Arbeidsraad.

De wetgeving zou vervolgens eventueel kunnen worden aangepast. 

Wordt dus vervolgd…

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.